Browse and search requests

  

About 452 FOI requests found

Starea mediului în raionul Ștefan Vodă
Response by Environment Agency to Viorica Mija on .

Awaiting classification.

[1]EDMS [2]EDMS Bună ziua, Vă rugăm să găsiți răspunsul pentru mesajul Informație înregistrat cu Nr.Ieșire 17/1/29/2022 la data de 19.05.2022 Vă...
Costurile suportate de elevi/studenți
Response by Ministry of Education and Research to Irina on .

Awaiting classification.

Lista judecatori COVID
Request sent to Superior Council of Magistracy by Viorica Mija on .

Awaiting response.

Către Consiliul Superior al Magistraturii, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de intere...
Mass-media
Response by Ocnita District Council to Tamara on .

Awaiting classification.

рЕспуБJiиi{А молдовА REPUBLICA N4OLDOVA CoNSlLIUI- RAIONTAL РАЙОННЫЙ СОВВТ окницА oCNIITA Preqedintele Ii.aionului Ocni{a NI|) 7l0I lcl. lw (2...
Confirmăm recepționarea mesajului. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Tel:      +37322400508 Fax:     +3732...
Bună ziua! Cancelaria de Stat informează că , în conformitate cu art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să con...
Mass-media
Response by Soroca District Council to Tamara on .

Awaiting classification.

чт, 12 мая 2022 г. в 09:24, Consiliul Raional Soroca <[1][Consiliul Raional Soroca email cerere]>: Raspuns  вт, 12 апр. 2022 г. в 17:56, Tamara <[...
Mass-media
Response by Floresti District Council to Tamara on .

Awaiting classification.

Cerere de acces la informații
Response by Orhei Mayor (Orhei City Hall) to Maxim Djamanov on .

Awaiting classification.

Cerere de acces la informații
Response by Public Services Agency to Maxim Djamanov on .

Awaiting classification.

Domnule Maxim DJAMANOV, Ca urmare a examinării solicitărilor Dvs. din 11.04.2021 (e-mail) și respectiv 21.04.2022, vă comunicăm următoarele: Insti...
Către Întreprinderea Municipală ”Gospodăria locativ-comunală Bălţi”, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următo...
Mass-media
Response by Rîşcani District Council to Tamara on .

Successful.

PECnYEJIHKA MOJIAOBA PblILIKAHCKHÎI PAHOHHblH COBET aR E P U B L IC A M O L D O V A C O N SIL IU L R A IO N A L R ÎŞC A N I nPE^CEAATEJIb PBIUIKAHC...
Confirmăm recepționarea mesajului. Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) Tel:      +37322400508 Fax:     +3732...
Mass-media
Response by Drochia District Council to Tamara on .

Successful.

Hristos a Înviat!   Vă rugăm să confirmați recepționarea mesajului! Muțumesc.   O zi frumoasa!   -- Cu respect, Ludmila Ungureanu, Sef Secti...
Finanțarea iluminatului stradal
Response by Soroca District Council to Tamara on .

Long overdue.

Informa*ii cu privire Iluminatului public stradal pe raionul Soroca. +-------------------------------------------------------------------...
Mass-media
Response by Glodeni District Council to Tamara on .

Successful.

Bună ziua, mesajul Dvs., a fost recepționat. Cu respect, Î.M. Regia ,, Autosalubritate'' ср, 27 апр. 2022 г. в 13:17, Виталий Возной <[1][FOI #488...
Bugetul pe anul 2022
Response by Mayor of Gratiesti (Gratiesti City Hall) to IGOR on .

Partially successful.

[1]https://gratiesti.md/ro/decizii-privind-bugetul-2/ References Visible links 1. https://gratiesti.md/ro/decizii-privind-bugetul-2/
Bună ziua! nr 1552 ----- Mesaj original ----- De la: "Виталий Возной" <[FOI #487 email]> Către: "dirtrans" <[Direcţia generală transport public şi căi...
Cerere de acces la informații
Response by National Bureau of Statistics to Maxim Djamanov on .

Partially successful.

Buna ziua, La solicitarea Dstra, BNS va informeaza ca datele disponibile le puteti gasi pe siteul BNS, accesind linkul de mai jos: https://statbank.s...
Cladiri pustii, clădiri în construcție
Response by Edinet District Council to Tamara on .

Successful.

Chestionar: Care este numărul clădirilor neprivatizate/publice din raionul Edineț care la momentul actual nu sunt utilizate? 4 5 clădiri În ult...
Cladiri pustii, clădiri în construcție
Response by Drochia District Council to Tamara on .

Successful.

This is the mail system at host mail.vreauinfo.md. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients....
Cerere de acces la informații
Response by Public Services Agency to Maxim Djamanov on .

Awaiting classification.

  Rugăm confirmarea recepționării mesajului   I.P. "Agenţia Servicii Publice" Republica Moldova, mun. Chișinău str. Aleksandr Puşkin 42, MD-2012...