Browse and search requests

  

About 6 FOI requests found

Solicitare de informații
Response by Competition Council to Diana on .

Successful.

-------------------------------------------------------------------------- От: "sedletchi elena" <[adresă de email]> Кому: "cancelaria" <[adresă de...
Bună ziua, In contextul solicitarii parvenite in adresa MADRM înregistrată cu nr. 5446 din 06.08.2021 privind transmiterea informatiilor suplimentar...
Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova 05/1-3315 din 09.07.2021 Juriștii pentru Drepturile Omului Cu referire la demersul nr...
REPUBLICA MOLDOVA R? CONSILIUL MI.INICIPAL CHI$INAU DECIZIE ului otejarea 6u" municipal DECIDE: 1. Se aprobe ,,Regulamentul protejarea spaliiloi...
Demersurile înaintate de către administrația internatului nr. 3
Internal review request sent to Chisinau Municipal Council by Djein Vacari on .

Partially successful.

Către Consiliului municipal Chișinău, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pub...
Către Consiliului municipal Chișinău, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pu...