Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 71 cereri

Acces la informație
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) către Maxim Djamanov la data .

Aşteaptă clasificarea.

Republica Moldova PRIMARUL municipiului Orhei MD-3500, mun. Orhei, str. V. Mahu, 160 tel: +373 235 22767; fax: +373 235 20378 email : primaria@orhe...
Funcționarea Camerelor de Supraveghere (controlul traficului)
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Dorin Cotîrșev la data .

Termen depășit

Cererea Dumneavoastră a fost înregistrată cu nr C-3407/21 din 27.09.2021 Cu respect, Direcția managementul documentelor a IGP inspector           ...
Bună ziua, In contextul solicitarii parvenite in adresa MADRM înregistrată cu nr. 5446 din 06.08.2021 privind transmiterea informatiilor suplimentar...
Privind încalcarea normelor de către agentii de patrulare
Răspunsul trimis de Ministerul Afacerilor Interne către ana la data .

Termen depășit

Bună ziua Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Polifiei Inspectoratul na{ional de securitate publici MD 2059,...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Președinția Republicii Moldova către Svetlana la data .

Succes

15 iulie 2021 2/2-10-339 Stimată Doamnă PAVLOV, Ulterior examinării demersului Dumneavoastră nr. 93/2021 din 25 iunie 2021, Vă comunicăm următoare...
Privind sustinerea micului business
Răspunsul trimis de Guvernul Republicii Moldova către lagazzette la data .

Aşteaptă revizuirea interna.

        Bună ziua, Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să  conți...
Către Primarul satului Bulboaca (Primăria Bulboaca), CERERE nr. 3...
Către Primarul satului Bulboaca (Primăria Bulboaca), CERERE nr. 2...
Bugetul pentru anul 2020
Solicitare trimisă la Primarul satului Bulboaca (Primăria Bulboaca) de către MIHAI PLATON la .

Termen depășit

Către Primarul satului Bulboaca (Primăria Bulboaca), CERERE Prin prezența, în temeiul art.109 alin. (1), alin. (2) din Constituția Republicii Moldov...
Rugăm confirmarea recepționării mesajului Cu respect, Secția managementul documentelor a Ministerului Educației, Culturii și Cercetării Piaţa Marii...
Privind vaccinarea impusa
Răspunsul trimis de Parlamentul Republicii Moldova către lagazzette la data .

Termen depășit

    La adresarea lagazzette <[1][FOI #336 email]>   Referitor la adresarea parvenită în formă electronică în adresa Parlamentului Republicii...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Casa Națională de Asigurări Sociale către Ludmila Rurac la data .

Succes

Сasa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Tudor, 3 tel./fax: 73-51-81 tel.: 25-78-25 c/f 1004600030235 I...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Economiei și Infrastructurii către Natalia la data .

Succes

Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova 05/1-3315 din 09.07.2021 Juriștii pentru Drepturile Omului Cu referire la demersul nr...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Ștefan Vodă către Svetlana la data .

Succes

REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL $TEFAN VODA PRE$EDINTIILE RAIONULUI $TEFAN VODA MD -4201, or, $tefan Vodh, Nr. str. Libertitii, |, ain tel....
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică către Diana la data .

Succes

Informaţia privind sumele finale ale plăţilor pentru contractele realizate pentru anii 2020-2021 Nr. d/o 1 Denumirea antreprenorului, prestatorului...
Bună ziua, dna Rurac! Examinând cerere de acces la informații din 24 iunie 2021 Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor comunică faptul că...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Autoritatea Națională de Integritate către Ludmila Rurac la data .

Succes

Autoritatea Națională de Integritate a examinat scrisoarea Dvs. cu nr. de intrare R-609 din 28.06.2021, parvenită prin intermediul poștei electronice...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Consiliul Coordonator al Audiovizualului către Stela Pavlov la data .

Refuzat

Bună ziua! Găsiți atașat scrisoarea CA nr. 802 din 25 iunie 2021.  Vă rugăm să confirmați recepționarea mesajului. CONSILIUL AUDIOVIZUALULUI AL REPU...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Serviciul Fiscal de Stat către Diana la data .

Succes parțial.

Bună ziua, Serviciul Fiscal de Stat informează că solicitarea Dvs a fost înregistrată cu nr. 10415-C Cu respect, Direcția gestionare documente și arh...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Natalia la data .

Succes

--Bună ziua! Vă informăm că, pentru a fi examinată, solicitarea trebuie să corespundă prevederilor Articolului 75 din Codul adminstrativ nr. 16 din 19....
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Parlamentul Republicii Moldova către Natalia la data .

Succes

Bună ziua! Referitor la petiția Dumneavoastră, adresată Parlamentului Republicii Moldova, în formă electronică, la 24.06.2021 și înregistrată cu număr...
Privind aplicarea amenzilor ilegal
Răspunsul trimis de Guvernul Republicii Moldova către ana la data .

Termen depășit

Bună ziua, Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, petiţia trebuie să conțină nume...
REPUBLICA MOLDOVA R? CONSILIUL MI.INICIPAL CHI$INAU DECIZIE ului otejarea 6u" municipal DECIDE: 1. Se aprobe ,,Regulamentul protejarea spaliiloi...
Privind sectorul de publicitate
Răspunsul trimis de Consiliul Concurenței către ana la data .

Succes

 Prin prezenta, Consiliul Concurenței, Vă informează că a examinat cererea Dvs. cu nr. de intrare 2785 din 25.05.2021 și, în limita competențelor sal...
Camere de supraveghere a traficului rutier din tara
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Natalia Junghietu la data .

Termen depășit

ttttgLzz,0:pI cnrcJ€Ao3 a:xg Nnznc oroSlrc JoS-JBsIIIIot 'dCI B 4SNI 1e lcunfpu JaS 'Tcadsat n3 'eBe1 ep illlqels Inueuuel uI Inlntuellcrlos...