Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 12 cereri

Informaţii oficiale/de interes public
Răspunsul trimis de Inspectoratul Național de Probațiune către Svetlana la data .

Refuzat

Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova Ministry of Justice of Republic of Moldova INSPECTORATUL NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE NATIONAL PROBATION INSPECT...
Buna ziua! Prin prezenta Vă expediem răspuns la solicitarea Dumneavoastră cu referire la informația de interes public Solicităm să confirmați primirea...
Valoarea plăților salariale, iunie 2023
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Zama Vitalie la data .

Succes

Cu respect, Serviciul petiții și relații cu publicul Direcția management documente și relații cu publicul Ministerul Justiției al Republicii Moldov...
Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova Ministry of Justice of Republic of Moldova INSPECTORATUL NAŢIONAL DE PROBAŢIUNE NATIONAL PROBATION INSPECT...
Către Agenţia de Administrare a Instanţelor Judecătoreşti, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele info...
Bună ziua, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (CNPDCP) a examinat adresarea Dumneavoastră prezenta...
Privind eliberarea profesorilor-daca nu se vaccineaza
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către lagazzette la data .

Succes

Cu respect, Ministerul Justiției al Republicii Moldova Secția managementul documentelor        Adresa: Str.31 August 1989,nr. 82                  ...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Natalia la data .

Succes

--Bună ziua! Vă informăm că, pentru a fi examinată, solicitarea trebuie să corespundă prevederilor Articolului 75 din Codul adminstrativ nr. 16 din 19....
Privind Sectorul de publicitate – omul caracatiță în publicitate
Solicitare trimisă la Consiliul Concurenței de către ana la .

Aşteaptă revizuirea interna.

Către Consiliul Concurenței, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: Sec...
Privind utilizarea spatiului din garaj
Solicitare trimisă la Inspectoratul General al Poliţiei de către ana la .

Termen depășit

Către Inspectoratul General al Poliţiei, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes...
Privind sectorul de publicitate
Solicitare trimisă la Consiliul Concurenței de către ana la .

Succes

Către Consiliul Concurenței, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: Pri...
Cererile depuse în pricini cu element de extraneitate
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Daniela la data .

Succes

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA n r.A f ^ / k ^ - // ^— 2019 Domnului Oleg Postovanu AO"Juriştii pentru Drepturile Omului" [adresă de e...