Vezi şi caută solicitări

  

Au fost găsite 799 cereri

Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Drochia către Nicolai Coșeru la data .

Aşteaptă clasificarea.

Răspuns la solicitarea înregistrată cu nr.235 din data de 19 februarie 2024       REPUBLICA MOLDOVA PE CONSILIUL RAIONAL DROCHIA PRE$EDINTE AL...
Extrădări/deportări
Răspunsul trimis de Inspectoratul General al Poliţiei către Viorica Mija la data .

Aşteaptă răspunsul.

Buna ziua! Cererea d-stră a fost înregistrată cu nr. M-840/24 din 26.02.2024 Cu respect, Direcția managementul documentelor a IGP comisar        ...
Indemnizații Consilieri Municipali
Răspunsul trimis de Consiliul municipal Bălți către Ecaterina Moroșanu la data .

Aşteaptă răspunsul.

This is the mail system at host mail.vreauinfo.md. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients....
Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Soroca către Ecaterina Moroșanu la data .

Aşteaptă clasificarea.

Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Sîngerei către Ecaterina Moroșanu la data .

Aşteaptă clasificarea.

Cu respect, Consiliul raional Singerei str. Independentei, 111 Tel: +373 262 220 58 Fax: +373 262 263 53 REPUBLICA MOLDOVA Consiliul raional Singe...
Corespondenta online
Răspunsul trimis de Compania Națională de Asigurări în Medicină către DM la data .

Aşteaptă clasificarea.

Bună ziua, Prin prezenta, Secretariatul Companiei Naţionale de Asigurări în Medicină Vă expediază anexat scrisoarea nr.01-02/952 din 21.02.2024, adres...
Prestarea serviciilor juridice
Răspunsul trimis de Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău) către Alexandru la data .

Aşteaptă clasificarea.

Buna ziua! Solicitarea Dvs a fost redirecționată Direcției Economie, care este responsabila de informația solicitata. Nr de tel: 022 22 50 78. Direc...
Indemnizații Consilieri Raionali
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Glodeni către Ecaterina Moroșanu la data .

Succes

solicitam respectuos confirmarea recepționării mesajului CONSILIUL RAIONAL GLODENI REPUBLIC OF MOLDOVA GLODENI DISTRICT COUNCIL PRE$EDINTELE RAIONUL...
Nr. de căsătorii/divorțuri
Solicitare trimisă la Agenția Servicii Publice de către Natalia T la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Agenția Servicii Publice, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:...
Nr. de căsătorii/divorțuri
Solicitare trimisă la Biroul Naţional de Statistică de către Natalia T la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Biroul Naţional de Statistică, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pu...
Indemnizații Consilieri Raionali
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Rîşcani de către Ecaterina Moroșanu la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Consiliul Raional Rîşcani, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public...
Indemnizații Consilieri Raionali
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Ocnița de către Ecaterina Moroșanu la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Consiliul Raional Ocnița, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:...
Indemnizații Consilieri Raionali
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Florești de către Nicolai Coșeru la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Consiliul Raional Florești, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes publi...
Indemnizații Consilieri Raionali
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Fălești de către Nicolai Coșeru la .

Aşteaptă clasificarea.

Către Consiliul Raional Fălești, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public...
Indemnizații Consilieri Raionali
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Dondușeni de către Nicolai Coșeru la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Consiliul Raional Dondușeni, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes publ...
Indemnizații Consilieri Raionali
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Edineț de către Nicolai Coșeru la .

Aşteaptă clasificarea.

Către Consiliul Raional Edineț, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:...
Indemnizații Consilieri Raionali
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Briceni de către Nicolai Coșeru la .

Aşteaptă răspunsul.

Către Consiliul Raional Briceni, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public...
Dețin o entitate juridică care prestează servicii juridice.
Solicitare trimisă la Ministerul Afacerilor Interne de către Alexandru la .

Termen depășit

Către Ministerul Afacerilor Interne, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pu...
Cerere informații de interes public
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) către Maxim Djamanov la data .

Aşteaptă clasificarea.

Republica Moldova PRIMARUL municipiului Orhei MD-3500, mun. оrhеi, str. V.Маhu, 160 tel: +373 2З5 22167; fах: +373 2з5 20з78 email: [Primarul oraşu...
Cerere informații de interes public
Răspunsul trimis de Consiliul Raional Orhei către Maxim Djamanov la data .

Aşteaptă clasificarea.

REPIJBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAIONAL ORHEI PRE, $E,DINTELE, RAIONIJLIJI ORHEI MD 3505, or. Orhei, bd. Mihai Eminescu, nr' 2 tel: +373235 22058,22650...
Dețin o entitate juridică care prestează servicii juridice.
Solicitare trimisă la Ministerul Afacerilor Interne de către Alexandru la .

Termen depășit

Către Ministerul Afacerilor Interne, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pu...
Energie și Buget
Solicitare trimisă la Consiliul Raional Ialoveni de către Ialovenionline.md la .

Succes parțial.

Către Consiliul Raional Ialoveni, Stimată doamnă Președintă a raionului, vă mulțumesc pentru răspunsul la solicitarea noastră, primit prin intemediu...
Nг. фЗLdiт"±2:' __ iапuагiе 2o224 Dlui Nicoki со$ЕRU Рогtаl de $tiгi NогdNеws.md Raspuns k SоНсitаге Са г5sрuпs 1а Sоliсitагеа DVS ^hшеgistгаtй 1а...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare către Svetlana la data .

Succes

Recepționat Biroul Executiv al Colegiului Medicilor Veterinari, a răspuns la solicitare, în limita competențelor sale. Informația a fost transmisă D...
Сбор за воду
Răspunsul trimis de Primarul oraşului Taraclia (Primăria Taraclia) către Анастасия la data .

Succes parțial.

      Cu respect, Primaria Taraclia РЕСПУБЛИКЛ МОЛДОВА РАЙОН ТАРАКЛИЯ Решения Окружной избирательной комиссии Тараклия N933/1 No 33/16 от 13 го...