Aceasta este o versiune HTML a unui ataşament la solicitarea de acces la informații 'Solicitare de informații'.
 
 
Ministerul Infrastructurii 
 
și Dezvoltării Regionale  
 
 
al Republicii Moldova 
 
 
 Nr. 05/2- 4298 din 23.08.2022  
 
 
                                                                               Juriștii pentru Drepturile Omului 
                                                                    e-mail: xxxx@xxx.xx 
                                                                               e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx  
  
 
 
Cu referire la cererile din  08.08.2022  și  12.08.2022, privind accesul la 
informație, prezentăm anexat informația solicitată. 
 
 Anexe: 13 file. 
 
 
 
              
Secretar general                                                              Lilia DABIJA 
 
 
Digitally signed by Dabija Lilia
Date: 2022.08.23 19:59:02 EEST
 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Ex. Dorin Dolghi, 022-250-650 
  Acest document conține date cu caracter personal. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea 
nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 
 
                              
                                              Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, mun. Chişinău, MD-2012, tel. +373-22-25-01-07, fax +373-22-23-40-64 
                                                 E-mail: xxxxxxxxxxx@xxxx.xxx.xx  Pagina web: www.midr.gov.md 

Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de 
valoare mică, încheiate pe parcursul anului 2022 
 
Data 
Valoarea 
încheierii 
Furnizor / Prestator 
Obiectul contractului 
contractului, lei 
contractului 
”Managementul 
19.01.2022 
STISC 
48 000,00 
Documentelor” 
05.01.2022 
SA”Moldtelecom” 
Servicii internet și IPTV 
40 000,00 
05.01.2022 
SA”Moldtelecom” 
Servicii de telefonie fixă 
10 000,00 
14.03.2022 
Valentina Gorschih 
Servicii de arhivare 
45 000,00 
19.01.2022 
STISC 
MoldLex 
30 600,00 
Servicii de telefonie 
18.01.2022 
Î.M.”Moldcell” S.A. 
mobilă, roaming și 
10 000,00 
internet 
Servicii de telefonie 
Î.M.”Orange 
31.01.2022 
mobilă, roaming și 
10 000,00 
Moldova” 
internet 
Servicii poștale privind 
recepționarea, francarea, 
08.02.2022 
Î.S.”Poșta Moldovei”  sortarea, transportarea și 
20 000,00 
livrarea corespondenții 
Servicii de transmisiune 
19.01.2022 
S.R.L.”Privesc.Eu” 
directă a evenimentelor
36 000,00 
 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
26.01.2022 
10 490,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
SC” ART-VEGA” 
Bunuri protocolare 
07.02.2022 
13 200,00 
SRL 
(drapele) 
Apă potabilă în butelii 
07.02.2022 
”MediaSucces” SRL 
46 200,00 
(19 l) 
”Coca Cola 
Apă potabilă în sticle 
15.02.2022 
Îmbuteliere Chisinau” 
34 848,00 
(0,5l) 
SRL 
Servicii de asistență al 
”CEISIM UNISIM-
18.02.2022 
produselor soft 
22 000,00 
SOFT” SRL 
”UNA.md) 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
17.02.2022 
30 310,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
Biroul de Curieri 
17.02.2022 
Servicii de curierat 
1 500,00 
Speciali 
18.02.2022 
SRL”Avitalis-Prim” 
Servicii de traducere 
12 211,00 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
25.02.2022 
7 390,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 

Catalog de prețuri medii 
28.02.2022 
Î.S.”INCERCOM” 
pentru materiale de 
180 296,00 
construcții 
Gestionarea portalului de 
28.02.2022 
Î.S.”INCERCOM” 
documente normative în 
197 552,00 
construcții (ednc.gov.md) 
Servicii de alimentare, 
14.03.2022 
”Smart Print” SRL 
recipare și regenerare a 
20 000,00 
cartușelor cu toner 
Banca Națională a 
14.03.2022 
Monede comemorative 
25 745,00 
Moldovei 
Servicii de deservire a 
14.03.2022 
”MBC” SRL 
delegațiilor
13 152,00 
 
Direcția generală 
Servicii de 
15.03.2022 
pentru administrarea 
70 000,00 
clădirilor Guvernului
telecomunicații 
 
17.03.2022 
”Moldpresa” SRL 
Bunuri protocolare 
14 050,80 
21.03.2022 
SRL”Avitalis-Prim” 
Servicii de traducere 
38 361,00 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
25.03.2022 
13 060,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
31.03.2022 
13 080,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
11.04.2022 
I.M”Vinăria Purcari” 
Bunuri protocolare 
6 816,00 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
11.04.2022 
19 500,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
SRL ”Prim Logist 
Servicii de manipulare și 
13.04.2022 
17 845,00 
Company” 
hamali 
Sistem informațional 
22.04.2022 
STISC 
107 200,00 
EDNC 
03.05.2022 
SRL”Avitalis-Prim” 
Servicii de traducere 
16 926,00 
Servicii de traducere 
23.05.2022 
Elena Dolghii 
10 000,00 
(online) 
Servicii de traducere 
19.05.2022 
Andrei Onea 
10 000,00 
(online) 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
16.05.2022 
15 430,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
20.05.2022 
9 960,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
Servicii de întreținere a 
08.06.2022 
SRL”Kazinst Grup” 
sistemelor de aer 
13 640,00 
condiționat 
08.06.2022 
”Ilonet-Prim” SRL 
Cartușe cu toner 
6 120,00 
SC ”Provitus Grup” 
13.06.2022 
Produse alimentare 
3 720,00 
SRL 

”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
13.06.2022 
11 120,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
04.07.2022 
46 780,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
07.07.2022 
SRL”Avitalis-Prim” 
Servicii de traducere 
31 140,00 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
18.07.2022 
40 512,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
18.07.2022 
Andrei Onea 
Servicii de traducere 
7 150,50 
”Avia Lux Low Cost” 
Servicii de transport 
02.08.2022 
23 070,00 
SRL 
aerian pentru deplasare 
16.08.2022 
„CARTNORD” SRL 
Hârtie xerografică A4 
52 500,00 
 

Anexa nr.1
la Cerințe la întocmirea Raportului narativ privind
executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare
Informație cu  privire la  executarea subsidiilor acordate din buget
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(denumirea autorității/instituției bugetare)
la situația din "31" decembrie 2021
Beneficiarul
Suma executată 
Denumirea 
Denumirea 
Suma 
(suma transferată 
Nr. 
Denumirea 
Soldul 
Soldul 
instituției 
Suma 
subsidiilor (conform 
aprobată 
Cheltuieli
de la contul 
Denumirea 
mijloacelor 
Suma 
mijloacelor 
Indicatorii realizați, descrierea narativă a 
d/o
APC
precizată
bugetare
legislației)
(mii lei)
instituției bugetare 
bănești la 
bănești la 
beneficiarului
primită
indicatorilor
către beneficiari)
începutul 
Executate
Efective
sfârșitul 
anului
perioadei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15.04 Tehnologii informaționale
1
Ministerul 
Ministerul 
Tehnoligii 
16736.1
14888.7 Serviciul 
6687.2
14888.7
21575.9
21572.3
0.0 1. Cheltuieli operaționale
Infrastructurii  Infrastructurii și 
informationale      
Național Unic 
2. Cheltuieli de personal 119 angajați;
și Dezvoltării  Dezvoltării 
pentru Apeluri 
3. Cheltuieli pentru mentenanță SIA 112
Regionale
Regionale
de Urgență 
112
TOTAL
0.0
16736.1
14888.7
6687.2
14888.7
21575.9
21572.3
0.0
50.04 Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
18335.7
14299.3 Agenția de 
0.0
14299.3
14299.3
14299.3
0.0 Indicatorii de produs: 0.36 ha teritoriu amenajat.
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
Indicator de rezultat: Frigiderul construit în anul 2021
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
pentru păstrarea roadei. 
Regionale
Regionale
NORD
În anul 2021 au fost atinșii indicatorii: 1 obiectiv de
suport în afaceri reabilitat; 1 obiectiv de suport în afaceri
conectat la structura de acces și utilități publice; a fost
reabilitate o suprafață a clădirilor în mărime de 4940.31
m2; 0.32 ha teritoriu amenajat. 
Indicatori de rezultat: - asigurara accesului la Centrul de
inovare
și transfer tehnologic pentru studenți și
antreprenori.
TOTAL
18335.7
14299.3
0.0
14299.3
14299.3
14299.3
0.0
58.04 Eficiență energetică și resurse regenerabile
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1942.2
1942.2 Agenția de 
0.0
1942.2
1942.2
1942.0
0.0 Urmare implementării măsurilor de eficiență energetică,
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
în perioada anului 2021 au beneficiat de condițiile de
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
îmbunătățire 90793 de persoane.
Regionale
Regionale
UTA Găgăuzia
La implementarea subprogramului 5804 au fost atinși
următorii indicatori:
- au fost izolate pereți în mărime de 1182.8 m2;
- au fost schimbate ferestre și uși în mărime de 50.8 m.l.
Ministerul 
Agenția Eficiență  APL de nivelul I, II,    
3361.2
3082.2 APL de nivelul 
0.0
3082.2
3082.2
3082.2
0.0 Implementarea
proiectelor
în
domeniul
eficienței
Infrastructurii  Energetică
Istituții Publice
I, II,    Istituții 
energetice și valorificării surselor de energie regenerabilă 
și Dezvoltării 
Publice
inclusiv implementarea proiectelor preluate de la Fondul
Regionale
pentru Eficiență Energetică, cât și pentru proiectele
aprobate de Agenție, s-au realizat vizite pe teren în
vederea monitorizării proiectelor aflate în proces de
implementare și au fost debursate mijloace financiare în
valoare de 3082,2 mii lei către 12 instituții publice la
autogestiune. 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TOTAL
0.0
5303.4
5024.4
0.0
5024.4
5024.4
5024.2
0.0
61.05 Implementarea politicii de dezvoltare regională
15 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
11079.1
6444.7 Fondul 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Național de 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Dezvoltare 
Regionale
Regionale
Regională
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1227.6 Agenția de 
5.7
1227.6
1233.3
1233.3
0.0 Notă explicativă
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
SUD
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1103.8 Agenția de 
0.0
1103.8
1103.8
1103.8
0.0 Notă explicativă
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
GĂGĂUZIA
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1847.1 Agenția de 
0.0
1847.1
1847.1
1847.1
0.0 Cheltuieli de întreținere
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
NORD
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
2266.2 Agenția de 
1.7
2266.2
2267.9
2267.9
0.0 Întreținerea instituției conform bugetului aprobat prin
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
decizia CNDCR nr.16/21 din 10.12.2021
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
CENTRU
TOTAL
0.0
11079.1
6444.7
7.4
6444.7
6452.1
6452.1
0.0
64.02 Dezvoltarea drumurilor
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
42171.8
23167.0 Agenția de 
7441.0
23167
30608
30608
0 Pu perioada 2021 au fost atinse următoarii indicatori: a
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
fost reabilitată o poțiune de drum în mărime de 11.07
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
km; au fost construite 48 poduri/podețe, au fost
Regionale
Regionale
CENTRU
construite/reabilitate în 10 localități accesele la drumul
construit.
1
Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea 
1151953.8
1013000.0 Î.S 
96.0
1013000.0
896196.4
799916.0
116899.6 Întreținerea drumurilor 98,0%; 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
drumurilor fondul 
Administrația 
Reparația drumurilor şi a construcțiilor inginerești 88.8
și Dezvoltării  Dezvoltării 
rutier
de Stat a 
%; 
Regionale
Regionale
Drumurilor
Executarea luc. de proiectare, evaluare a drumurilor şi
procurare a terenurilor 94,2 %, 
Cofinanțarea proiect de reabilitarea a drumurilor 41.2 %. 
Procurarea utilajului 21.9%.
TOTAL
0.0
1194125.6
1036167.0
7537.0
1036167.0
926804.4
830524.0
116899.6
64.03 Dezvoltarea transportului naval

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea 
1087.1
Î.S. Portul 
171.8
171.8
171.8
0.0 Cheltuieli curente
Infrastructurii  Infrastructurii și 
transportului  naval      
Fluvial 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Ungheni
Regionale
Regionale
TOTAL
0.0
1087.1
171.8
0.0
171.8
171.8
0.0
64.03 Dezvoltarea transportului naval
1
Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea 
670.9
670.9 Î.S. Bacul 
411.0
670.9
1081.9
1081.9
0.0 Afost transportate 135.9 tone de mărfuri, 135.9 mii de
Infrastructurii  Infrastructurii și 
transportului  naval    
Molovata
calatori, 51.0 mi de de unitati de transport auto, în 2009
și Dezvoltării  Dezvoltării 
rute.
Regionale
Regionale
TOTAL
0.0
670.9
670.9
411.0
670.9
1081.9
1081.9
0.0
64.05 Dezvoltarea transportului feroviar
1
Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea  
151.6
15.2 Calea ferată 
17.9
15.2
33.1
33.1
0.0 Compensarea pierderilor cauzate de transportul feroviar
Infrastructurii  Infrastructurii și 
transportului feroviar
din Moldova
al pasagerilor beneficiari de înlesniri în traficul suburban,
și Dezvoltării  Dezvoltării 
veterani de război, pentru perioada 9 luni 2021
Regionale
Regionale
TOTAL
0.0
151.6
15.2
17.9
15.2
33.1
33.1
0.0
66.02 Dezvoltarea turismului
1
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
12187.1
11562.3 Fondul 
0.0
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Național de 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Dezvoltare 
Regionale
Regionale
Regională
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
9432.2 Agenția de 
0.0
9432.2
9432.2
9432.2
0.0 Pe perioada anului 2021 au fost atinși indicatorii:
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
Indicatori de produs: au fost amenajate 0.11 ha de
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
teritoriu; a fost renovat drum în mărime de 2.92 km;
Regionale
Regionale
NORD
Indicatori de rezultat: 1 obiectiv turistic inclus în
circuitul turistic.
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
2130.1 Agenția de 
0.0
2130.1
2130.1
2130.1
0.0 InIndicatori de produs: a fost construită o atracție
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
turistică (2 tribune 1500 locuri, 2 vestiare, piste de
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
alergat, teren pentru atletica ușoară, teren de fotbal, 1.54
Regionale
Regionale
CENTRU
ha teren amenajat, drum adiacent amenajat 450 m)
TOTAL
0.0
12187.1
11562.3
0.0
11562.3
11562.3
11562.3
0.0
75.03 Aprovizionarea cu apă și canalizare
1 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
17579.0
17208.3 Agenția de 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională
Regionale
Regionale
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
10429.9 Agenția de 
0.0
10429.9
10429.9
10429.9
0.0 În procesul de implementare a subprogramului 7503 au 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
fost atinși următorii indicatori: 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
rețea de apeduct 27.18 km;
Regionale
Regionale
SUD
instalații de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu 2;
casete de apă 2;
2sisteme de apeduct noi, rezervoare de apă potabilă cu V 
50m3 la care au fost conectate 805 gospodării;
În rezultat 2 localități cu populație de 2490 au acces 
îmbunătățit serviciu de aprovizionare cu apă potabilă.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
4863.1 Agenția de 
0.0
4863.1
4863.1
4863.1
0.0 Pentru perioada anului 2021 au fost atinși indicatorii: 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
Indicatori de produs, au fost construite: 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
1 stație de capturare a apei;
Regionale
Regionale
NORD
1 stație de tratare a apei potabile construite;
1 stație de pompare a apei potabile;
2.33 km rețele de canalizare construite.
Indicatori de rezultat:
acces la sistemul de apă potabilă în 10 localități din 
primării cu populație de 7500 oameni.
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1915.4 Agenția de 
429.1
1915.4
1915.4
1915.4
429.1 Pentru perioada anului 2021 au fost atinși indicatorii: 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
Indicatori de produs, au fost construite: 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
1 stație de iepurare a apelor uzate;
Regionale
Regionale
CENTRU
3 stații de pompare a apelor uzate.
Soldul rămas la conturile ADR în mărime de 429.1 mii 
lei reprzintă suma neachitată și reținută pentru lucrări 
care au fost reținute în contul penalității înaintate de 
către Comalion LCA în mărime de 1032.2 mii lei.
TOTAL
0.0
17579.0
17208.4
429.1
17208.4
17208.4
17208.4
429.1
1277255.6
1106280.9
15261.4
1106280.9
1004213.6
907929.4
117328.7
TOTAL 
Executor: V.Dimitriu 022 250 697

Anexa nr.1
la Cerințe la întocmirea Raportului narativ privind
executarea bugetelor autorităților/instituțiilor bugetare
Informație cu  privire la  executarea subsidiilor acordate din buget
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale
(denumirea autorității/instituției bugetare)
la situația din "30" iunie 2022
Beneficiarul
Suma executată 
Denumirea 
Denumirea 
Suma 
(suma transferată 
Nr. 
Denumirea 
Soldul 
Soldul 
instituției 
Suma 
subsidiilor (conform 
aprobată 
Cheltuieli
de la contul 
Denumirea 
mijloacelor 
Suma 
mijloacelor 
Indicatorii realizați, descrierea narativă a 
d/o
APC
precizată
bugetare
legislației)
(mii lei)
instituției bugetare 
bănești la 
bănești la 
beneficiarului
primită
indicatorilor
către beneficiari)
începutul 
Executate
Efective
sfârșitul 
anului
perioadei
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
50.19 Tehnologii informaționale în sistem de alertă
1
Ministerul 
Ministerul 
Tehnoligii 
50000.0
50000.0
19515.0 Serviciul 
0.0
19515.0
15909.5
18426.6
3605.5 1. Cheltuieli operaționale
Infrastructurii  Infrastructurii și 
informationale      
Național Unic 
2. Cheltuieli de personal 119 angajați;
și Dezvoltării  Dezvoltării 
pentru Apeluri 
3. Cheltuieli pentru mentenanță SIA 112
Regionale
Regionale
de Urgență 
112
2
Ministerul 
Ministerul 
Tehnoligii 
9000.0
14000.0
Î.S. 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
informationale      
Radiocomunic
și Dezvoltării  Dezvoltării 
ații
Regionale
Regionale
TOTAL
59000.0
64000.0
19515.0
0.0
19515.0
15909.5
18426.6
3605.5
50.04 Susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii
3
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
36000.0
15190.4
133.0
0.0
133.0
133.0
133.0
0.0 Indicatorii de produs: 0.36 ha teritoriu amenajat.
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Indicator de rezultat: Frigiderul construit în anul 2021
și Dezvoltării  Dezvoltării 
pentru păstrarea roadei. 
Regionale
Regionale
În anul 2021 au fost atinșii indicatorii: 1 obiectiv de
suport în afaceri reabilitat; 1 obiectiv de suport în afaceri
conectat la structura de acces și utilități publice; a fost
reabilitate o suprafață a clădirilor în mărime de 4940.31
m2; 0.32 ha teritoriu amenajat. 
Indicatori de rezultat: - asigurara accesului la Centrul de
inovare
și transfer tehnologic pentru studenți și
antreprenori.
TOTAL
36000.0
15190.4
133.0
0.0
133.0
133.0
133.0
0.0
58.03 Rețele electrice
4
Ministerul 
Ministerul 
Rețele electrice
225000.0
225000.0 S.A.Energoco
225000.0
225000.0
225000.0
Conform pct.18 subp.9 al Dispoziției Comisiei pentru 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
m
Situații Excepționale nr.2/2022 "Pentru luna martie 2022 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
furnizorii serviciului universal și/sau de ultimă opțiune 
Regionale
Regionale
vor achiziționa energie electrică de la Furnizorul Central 
S.A. "Energocom" la preșul de 1.23 lei/kWh (fără TVA). 
Diferența de 2.01 lei/kWh (fără TVA) dintre acest preț 
de achiziție de 1.23 lei/kWh (fără TVA) și 3.24 lei/kWh 
(fără TVA) prețul reglementat aprobat de către ANREva 
fi subvenționat Furnizorului central de energie electrică 
S.A. "Energocom" de către Guvern".
TOTAL
0.0
225000.0
225000.0
0.0
225000.0
225000.0
225000.0
0.0
58.04 Eficiență energetică și resurse regenerabile

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
5
Ministerul 
Agenția Eficiență  Eficiența energetică și 
7000.0
7000.0
1136.4 Istituții Publice
0.0
1136.4
1136.4
1136.4
0.0 Urmare a implementării măsurilor de eficiență energetică
Infrastructurii  Energetică
resurse regenerabile
și valorificare a surselor de energie regenerabilă în cadrul 
și Dezvoltării 
instituțiilor publice au fost atinși următorii indicatori: nr.
Regionale
de proiecte pentru care a fost efectuată recepția la
terminarea lucrărilor - 16; nr. de proiecte pentru care a
fost efectuată recepția finală - 19; nr. de proiecte pentru
care au fost calculați indicatorii de eficiență energetică –
18, care au condus la obținerea economiilor de energie
de cca.2.5 MWh/an.
Pentru buna implementarea a
proiectelor,
Agenția a asigurat monitorizarea și
executarea lucrărilor conform prevederilor manualului
Operațional și a prevederilor Contractelor de Grant
semnate cu beneficiarii de proiect, desfășurînd în această
perioadă 58 vizite în teren. Au fost debursate mijloace
financiare în valoare de 1136,4 mii lei către 10 instituții
publice la autogestiune. 
TOTAL
7000.0
7000.0
1136.4
0.0
1136.4
1136.4
1136.4
0.0
61.01 Politici si management in domeniul infrastructurii si dezvoltarii regionale  
6
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
400000.0
600000.0
Fondul 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Național de 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Dezvoltare 
Regionale
Regionale
Regională
TOTAL
400000.0
600000.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
61.05 Implementarea politicii de dezvoltare regională
7
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
20000.0
20046.9
5803.6 Fondul 
5803.6
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Național de 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Dezvoltare 
Regionale
Regionale
Regională
8
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1362.7 Agenția de 
5.7
1362.7
1362.8
1362.8
5.6 Întreținerea instituției conform bugetului aprobat prin
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
decizia CNDCR  nr.03/22 din 01.02.2022
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
SUD
9
Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1190.0 Agenția de 
0.0
1190.0
1190.0
1190.0
0.0 Întreținerea instituției conform bugetului aprobat prin
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
decizia CNDCR  nr.03/22 din 01.02.2022
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
GĂGĂUZIA
10 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1653.3 Agenția de 
0.0
1653.3
1653.3
1653.3
0.0 Întreținerea instituției conform bugetului aprobat prin
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
decizia CNDCR  nr.03/22 din 01.02.2022
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
NORD
11 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1597.6 Agenția de 
0.0
1597.6
1592.9
1592.9
4.7 Întreținerea instituției conform bugetului aprobat prin
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
decizia CNDCR  nr.03/22 din 01.02.2022
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
CENTRU
TOTAL
20000.0
20046.9
5803.6
5.7
5803.6
5799.0
5799.0
0.0
64.02 Dezvoltarea drumurilor

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
12 Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea 
1485348.4
1485348.4
390000.0 Î.S 
116899.6
390000
448969.1
475364.1
57930.5 Întreținerea drumurilor 49,0%; Reparația  drumurilor şi a 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
drumurilor, fondul 
Administrația 
construcțiilor inginerești 19,0%; Executarea luc. de 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
rutier
de Stat a 
proiectare, evaluare a drumurilor şi procurare a 
Regionale
Regionale
Drumurilor
terenurilor42,0%, Cofinanțarea proiect.de reabilitarea a 
drumurilor 5,0 %;
13 Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea 
5000.0
5000.0
Î.S 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
drumurilor, asigurarea 
Administrația 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
siguranței rutiere
de Stat a 
Regionale
Regionale
Drumurilor
TOTAL
1490348.4
1490348.4
390000.0
116899.6
390000.0
448969.1
475364.1
57930.5
64.03 Dezvoltarea transportului naval
14 Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea 
1087.1
1087.1
Î.S. Portul 
0.0
Infrastructurii  Infrastructurii și 
transportului  naval      
Fluvial 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Ungheni
Regionale
Regionale
15 Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea 
6042.0
6042.0
2412.0 Î.S. Bacul 
2412.0
1902.0
1902.0
510.0 Au fost transportate 67.0 mii tone de mărfuri, 84 mii de
Infrastructurii  Infrastructurii și 
transportului  naval    
Molovata
calatori, 23.0 mi de unitati de transport auto în 1171 rute.
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regionale
Regionale
TOTAL
7129.1
7129.1
2412.0
0.0
2412.0
1902.0
1902.0
510.0
64.05 Dezvoltarea transportului feroviar
16 Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea  
214.0
214.0
24.2 Calea Ferată 
24.2
24.2
24.2
0.0 Compensarea pierderilor cauzate de transportul feroviar
Infrastructurii  Infrastructurii și 
transportului feroviar
din Moldova
al pasagerilor beneficiari de înlesniri în traficul suburban,
și Dezvoltării  Dezvoltării 
veterani de război
Regionale
Regionale
17 Ministerul 
Ministerul 
Dezvoltarea  
5000.0
5000.0
Calea Ferată 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
transportului feroviar
din Moldova
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regionale
Regionale
TOTAL
5214.0
5214.0
24.2
0.0
24.2
24.2
24.2
0.0
66.02 Dezvoltarea turismului
18 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
24000.0
59244.6
Fondul 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Național de 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Dezvoltare 
Regionale
Regionale
Regională
TOTAL
24000.0
59244.6
75.02 Dezvoltarea gospodăriei de locuințe și serviciilor comunale
19 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
70000.0
55518.1
Agenția de 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională
Regionale
Regionale
TOTAL
70000.0
55518.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
75.03 Aprovizionarea cu apă și canalizare
20 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
220000.0
220000.0
1496.1 Agenția de 
1496.1
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională
Regionale
Regionale
21 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
1117.0 Agenția de 
0.0
1117.0
1117.0
1117.0
0.0 În perioada de raportare au fost atinși următorii 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
indicatori: Au fost demontate 464 de metri liniari de 
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
borduri. Au fost efectuate lucrări de excavare și 
Regionale
Regionale
GĂGĂUZIA
îndepărtarea solului în cantitate de 93,6 tone de sol. 
Antreprenorul a instalat 820 m de borduri rutiere. Au fost 
instalate 2150 de metri de borduri de trotuar. 
Antreprenorul a așezat 2500 de metri pătrați de plăci de 
pavaj, a întins 1682 de metri pătrați de dale de drum. 
Sunt instalate 20 de bănci și 10 coșuri de gunoi.
22 Ministerul 
Ministerul 
Fondul Național de 
379.1 Agenția de 
429.1
379.1
807.8
807.8
0.4 Pentru perioada anului 2022 au fost atinși indicatori de 
Infrastructurii  Infrastructurii și 
Dezvoltare Regională
Dezvoltare 
produs, au fost construite 3.93 km rețele de canalizare.
și Dezvoltării  Dezvoltării 
Regională 
Regionale
Regionale
CENTRU
TOTAL
220000.0
220000.0
1496.1
429.1
1496.1
1924.8
1924.8
0.4
2338691.5
2768691.5
645520.3
117334.4
645520.3
700798.0
729710.1
62046.4
TOTAL 
Executor: V.Dimitriu 022 250 697

Document Outline