Aceasta este o versiune HTML a unui ataşament la solicitarea de acces la informații 'Solicitarea informatiei de la Revista Economica Logos Press'. 
 
Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru 
 
a Republicii Moldova 
 
 
 
 
       Nr. 36/01-09/708 din 04.06.2024 
        
                                                                                                    
 
 
 
Dnei Irina Matenko 
Jurnalist Analist, 
Revista Economică Logos Press 
 
 
          Prin prezenta, în contextul solicitării adresate, Agenția Geodezie, Cartografie 
și  Cadastru  vă  remite  informația  cu  referire  la  subiectele  abordate  în  solicitarea 
adresată: 
        1) Conform Raportului anual narativ bugetul precizat al Agenției a fost executat 
la nivel de anul 2021 - 94,83%,  2022 -  89,66 %,  2023-96,15%. 
        2)  În  perioada  2021-2023  nu  a  fost  înregistrat  nici  un  atac  cibernetic  asupra 
sistemelor informaționale ale Agenției Geodezie, Cartografie și Cadastru. 
        3) Recompensele adiționale la salariu de bază au constituit în anul 2021-18%, 
anul 2022-23%, anul 2023- 25%. 
       4)  În  cadrul  Agenției  Geodezie,  Cartografie  și  Cadastru  la  moment  nu  este 
înregistrată nici o sancțiune disciplinară nestinsă ale agenților publici.  
  
         Cu respect, 
                              
Director general  adjunct 
 
 
       Ștefan CRIGAN 
 
 
 
Digitally signed by Crigan Ştefan
Date: 2024.06.05 08:43:14 EEST
 
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
 
 
 
 
 
 
 
Ex.: N.Șpilevaia 
tel. (022) 881-253 
 
 
MD-2004,mun. Chişinău, str. Serghei Lazo, 48 
E-mail: xxxx@xxxx.xxx.xx 
Tel. 022-88-12-55