Просмотр и поиск запросов (страница 13)

  

Найдено 333 запросов

Către Autoritatea Națională de Integritate, Platforma www.justicemoldova.md Vă invită să analizați Raportul alternativ privind punerea în aplicare a...
M IN ISTER U L JUSTIŢIEI AL REPUBLICII M O LD O V A AGENTIA DE ADMINISTRARE A INSTANTELOR JUDECĂTORESTI MD 2012, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare,...
Ministerul Afacerilor rnterne ar Republicii Moldova Ministry of rnternal Affairs of the Republic of Moldova Serviciul tehnologii informafionale Infor...
Vă sugerăm să expediați aceasta solicitare Primăriei Strășeni, fiindcă anume administrația publică locală este responsabilă de amenajarea și întreținer...
Copii din Registrul Contractelor
Запрос, отправленный Примар села Колоница (Примэрия села Колоница) Valeriu в .

Превышен срок.

Către Primarul satului Colonița (Primăria satului Colonița), CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele in...
solicitare de informatie: veceu public in parcul central/centrul or. Drochia
Ответ Районный Совет Дрокия на Nicolae Cojocaru в .

Информация не проведена.

Grigorița Oxana, Secretarul Consiliul raional Drochia tel/fax 252-2-20-57 tel. mob. 069331300 PECNYBJII4KA MONAOBA REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL RAI...
[1][IMG] Без вирусов. [2]www.avast.ru чт, 22 нояб. 2018 г. в 18:40, Nicolae Cojocaru <[FOI #46 email]>: Către Primarul oraşului Drochia (Primăria...
Drumurile
Запрос, отправленный Примар города Сынджерей (Примэрия города Сынджерей) Tiron в .

Превышен срок.

Catre Primarul satului Bilicenii Noi CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pub...
Exporturile de mere proaspete din Republica Moldova în anii 2013-2014, structurate pe ţări de destinaţie a acestora 2013 Cod NCM 0808 10 800 Denumi...
Atasat gasiti raspuns la mesajul Dvs. electronic
Direcţia municipală pentru protecţia drepturilor copilului tel./fax: (+373) 22 – 242702 web: www.dmpdc.md REPUBLICA MOLDOVA CONSILIUL MUMCIPAL CHI$I...
Primul răspuns a fost recepționat de către utilizatorul Gheorghe Romanciuc. Al doilea răspuns a fost recepționat de către Echipa VreauInfo, care a expe...
Către Direcția generală locativ-comunală și amenajare, Chișinău, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarel...
Buna ziua Va expediem in anexa raspunsul la cererea adresata INP al IGP InspectoratulGeneralal Polifiei Inspectoratul nafional de patrulare {st MD 2...
Numărul de plângeri înregistrate în perioada 2005 – 2017 cu privire la ilegalitățile comise de către administrația internatului № 3
Внутренний запрос проверки отправлен Муниципальный совет Кишинэу Djein Vacari в .

Ожидание внутреннего обзора.

Către Consiliului municipal Chișinău, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pu...
    Cu respect, Centrul pentru achiziții publice centralizate în sănătate Republica Moldova, MD-2028, Chişinău, str. Korolenko, 2/1 tel. +37...
Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Președenției din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul în care o in...
Hotărâri ale Colegiului Disciplinar
Запрос Высший совет прокуроров Diana. Аннотируется Oleg Postovanu в .

Отказалась.

Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Consiliului Superior al Procurorilor din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omulu...
Valoarea achizițiilor publice
Запрос Министерство Внутренних Дел Iuliana. Аннотируется Oleg Postovanu в .

Частично успешный.

Al doilea răspuns a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Ministerului din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul în...
Răspunsul IGP a fost convertit în format PDF pentru a fi accesat mai ușor Cu respect, Echipa VreauInfo.md Inspectoratul Generalal Poliliei Inspector...
REPUBLICA MOLDOVA ., CONSILIUL MUNICIPAL CHI$INAU PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHI$INAU DIRECTIA GENERALA EDUCATIE, TINERET 9I SPORr str. Mitro...
Taxa de Devamare
Запрос, отправленный Таможенная служба Irina в .

Превышен срок.

Către Serviciul Vamal, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1.Care va...
Buna ziua,   Conform solicitarii DVS va transmitem atasat descrierea de model pentru aparat (laser) pentru masurarea vitezei de miscare a autovehi...
Documentatia tehnica in privinta aparatelor Radar cu laser de tip LTI 20-20 TruCAM
Следующее сообщение отправлено Молдавский институт стандартизации Zama Vitalie в .

Информация не проведена.

Către Inga Varvariuc, Multumim pentru raspuns! Cu stimă, Zama Vitalie