Către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista integrală a conducătorilor/membrilor structurilor de conducere și a conducătorilor de secții, direcţii şi direcţii generale cu indicarea, per fiecare persoană în parte, în conformitate cu art. 10 – 21/1 din Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr. 270/2018, a salariului de bază; sporului lunar pentru gradul profesional; sporului lunar pentru deţinerea titlului ştiinţific şi/sau ştiinţifico-didactic; sporului lunar pentru deţinerea titlului onorific; sporului pentru performanţă; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii nefavorabile; sporurilor pentru munca suplimentară, pentru munca de noapte şi/sau pentru munca prestată în zilele de sărbătoare nelucrătoare şi/sau în zilele de repaus; sporului pentru participare în proiecte de dezvoltare finanţate din surse externe; sporului de compensare pentru munca prestată în condiţii de risc sporit pentru sănătate; premiilor unice; premiului anual pentru anul 2021;
2. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, servicii și lucrări de valoare mică, ale căror valoare depășesc suma de 10.000 lei pentru bunuri, servicii și lucrări, fără taxa pe valoarea adăugată, încheiate în anul 2022, în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de valoare mică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016. Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției publice și valoarea contractului;
3. Informații privind subsidiile/granturile/donațiile acordate persoanelor juridice în anii 2021 – 2022, inclusiv informații privind beneficiarul, baza legală, statutul juridic și data semnării/acordării per fiecare subsidiu/grant/donație în parte.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana Butnaru

Dorin Dolghi, Министерство инфраструктуры и регионального развития

1 прикрепление

Rugăm confirmarea recepționării informației solicitate!

 

 

Cu respect,

 

Dorin DOLGHI

Secția juridică

Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Tel: 0-22-250-650

GSM: + (373) 79-555-777

E-mail: [adresă de email]

 

 

 

From: Secretariat MIDR [mailto:[Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale email cerere]]
Sent: Wednesday, August 24, 2022 2:53 PM
To: [VreauInfo email contact]; [FOI #578 email]
Cc: [adresă de email]
Subject: Nr.05/2-4298 din 23.08.2022 la nr.326/2022 din 12.08.2022

 

Juriștii pentru Drepturile Omului, solicită informații de interes public, 

Secretariat MIDR, Министерство инфраструктуры и регионального развития

1 прикрепление

Juriștii pentru Drepturile Omului, solicită informații de interes public,