Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Denumirea și data la care a fost semnat documentul prin care viceprimarul Valerian Cristea a permis utilizarea denumirii ”Orhei” companiei Media Resurse SRL pentru denumirea ”Orhei TV”
2. Data la care au fost adresate scrisori Consiliului Coordonator al Audiovizualului ce vizează Media Sfera SRL / Radio Orhei și data la care au fost primite răspunsurile la aceste scrisori.
3. Copiile scrisorilor adresate Consiliului Coordonator al Audiovizualului ce vizează Media Sfera SRL / Radio Orhei și copiile răspunsurilor la aceste scrisori.
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov

Diana Butnaru,

1 Attachment

Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

Vă rugăm trimiteți aceasta persoanei care face verificări de solicitări de informații

Scriu pentru a solicita o verificare internă a Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei) referitor la procesarea solicitării mele de informații 'Acces la informație'

Răspunsul trebuie să fie concret şi să se refere nemijlocit la obiectul cererii,
fiind inadmisibil un răspuns evaziv, incomplet sau numai diriguitor, dar nu concretizat. Spre
exemplu: dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în
răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere, în baza cărora solicitantul ar putea să apropie
informaţia respectivă ulterior, după efectuarea unor investigaţii suplimentare, în pofida faptului
că furnizorul posedă informaţia solicitată în forma, întinderea şi calitatea cerută

O istorie completă a cererilor mele de acces la informații, precum și toată corespondența sunt accesibile pe Internet la adresa: https://www.vreauinfo.md/ro/request/acce...

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov