Constituția 1941

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Justice should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Ministerul Justiției,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Se aplică pe teritoriul Republicii Moldova Constituția Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești din 1941?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,Nazar