Locatiile cu cele mai multe accidente

The request was successful.

Către Inspectoratul General al Poliţiei,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Locatiile din mun. Chisinau, adrese exacte, cu cele mai multe accidente inregistrate in anul 2021-2022.
2. Gravitatea accidentelor, cu indicarea adreselor exacte din mun Chisinau, inregistrate in anul 2021-2022.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Directia Managmentul Documentelor, General Police Inspectorate

Cererea D- voastră a fost înregistrată cu nr. Z-5262/22 din 26.12.2022
Cu respect,
Direcția managementul documentelor a IGP
inspector superior
             Mereuța Olga
tel. 022 868 091

Cornelia Carnauh, General Police Inspectorate

2 Attachments