Privind etapa si cum are loc protectia fondului forestier? A solului? A aerului?

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Agriculture Regional Development and Environment should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În anul 2015, s-a instituţionalizat funcţiile de protecţie a fondului forestier, a solurilor, aerului şi a schimbărilor climatice în cadrul sistemului de protecţie a mediului, astfel rog prezentarea/oferirea unui raport concluzii la ce etapa sunt si cum are loc protectia fondului forestier, a solului, a aerului.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette