Privind Planul naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Agriculture Regional Development and Environment should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În anul 2015, a fost revizuit şi actualizat Planul naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, ce exact s-a realizat, care este rezultatul final si care este gradul de implimentare?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette