Privind sistemul de monitoring ecologic

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Agriculture Regional Development and Environment should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Cum funcționează sistemul de monitoring al mediului creat și pus în aplicare în anul 2017?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette