Генеральный инспекторат полиции

Инспектораты и Министерство Внутренних Дел

30 запросы
Cheltuile pentru programul de protecție a martorilor

Ожидает классификации.

Intervenim respectuos să ne confirmați recepționarea răspunsului,la solicitarea Dumneavoastră. INSPECTORATUL GENERAL AL POLIŢIEI MD 2001, mun. Chişi...
Cu respect Ana Chiruța Ofițer superior al Serviciului asistență juridică al Inspectoratului de poliție Ialoveni al IGP    ✆ 068439966 * [adresă d...
  ® Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poliţiei Direcţia Cooperare Poliţienească Internaţională MD 2009,...
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Motdova Instrrectoratul General cl Polifiei Inspectoratul na{ional de securitate publiei MD 2059, mun. Ch...
Buna ziua  va rugam sa confirmati receptionarea. Multumim Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poliţiei Se...
+-----------------------------------------------------------------------+ | | Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova |...
-- -- Acest mesaj poate conţine informaţii confidenţiale sau privilegiate şi este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunte...
Accidente

Превышен срок.

Cererea D-voastră a fost înregistrată cu nr. J-1309/23 din 03.04.2023 Cu respect, Direcția managementul documentelor a IGP inspector superior      ...
Cererea D- voastră a fost înregistrată cu nr. Z-5261/22 din 26.12.2022 Cu respect, Direcția managementul documentelor a IGP inspector superior    ...
8tttgt690::l pru'^o3'dBr@qnuluEc BrleuJoc : I qneuu3 ?rlouJoJ :'xg lcun[pB JeS Nnzno aro8lJc c--'r'" Jersg I :Exeuv 'cruoJlcele leruJoJ ur a...
Bună ziua, stimate petiționar. Mă numesc Gheorghe Gheorghi șenco , ofițer principal al SSM al INSP al IGP. Vă comunicăm că petiția D- stră a fost...
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poliţiei Inspectoratul de poliţie Ungheni MD 3600, mun.Ungheni, str. Na...
Numarul de automobile evacuate in anul 2022
Запрос, отправленный Генеральный инспекторат полиции Zama Vitalie в .

Превышен срок.

Către Inspectoratul General al Poliţiei, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes...
Justiție, Dosare,
Запрос, отправленный Генеральный инспекторат полиции Nicolai Coșeru в .

Превышен срок.

Către Inspectoratul General al Poliţiei, Inspectoratul de Poliție Glodeni La data de 11 februarie 2022, de către Procuratura Anticorupție, din numele...
Buna ziua.   Conform art. 75 a Codului administrativ petiția trebuie se conține următoarele elemente: a) numele și prenumele sau denumirea petițion...
ttttgLzz,0:pI cnrcJ€Ao3 a:xg Nnznc oroSlrc JoS-JBsIIIIot 'dCI B 4SNI 1e lcunfpu JaS 'Tcadsat n3 'eBe1 ep illlqels Inueuuel uI Inlntuellcrlos...
-- -- Acest mesaj poate conţine informaţii confidenţiale sau privilegiate şi este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunte...
cererea D-voastră a fost înregistrată cu nr. A-1539/2021 Cu respect, Direcția managementul documentelor a IGP inspector superior               Olga...
-- -- Acest mesaj poate conţine informaţii confidenţiale sau privilegiate şi este destinat doar pentru uzul destinatarilor săi. Prin prezenta, sunte...
Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poli(iei Inspectoratul na(ional de securitate publici MD 2059, mun. Chig...
Buna ziua, rugăm recepționați !!! Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova Inspectoratul General al Poli{iei Inspectoratul l{a{ional de Sec...

Отображаются только запросы с использованием VreauInfo. ?