Президентура Республики Молдова

Президентура

8 запросы
Solicitare de informații
Ответ Президентура Республики Молдова на Svetlana в .

Успешно.

15 iulie 2021 2/2-10-339 Stimată Doamnă PAVLOV, Ulterior examinării demersului Dumneavoastră nr. 93/2021 din 25 iunie 2021, Vă comunicăm următoare...
SERVICIUL DE PROTECTIE ýI РАZД DE STAT AL REPUBLICП MOLDOVA MD - 20l2, пlшl.СlrigiпДLr, stг,Sfatul Jarii, 26 fax 25 0-922, e-nrai : secretariat@spps....
Cheltuieli Vizită oficiala la Kiev
Ответ Президентура Республики Молдова на Diana в .

Частично успешный.

Stimată doamnă Butnaru, Vă comunicăm că informațiile solicitate despre suma totală cheltuită pentru vizita oficială a Președintelui Republicii Moldo...
Cheltuilei curse charter 2020
Запрос, отправленный Президентура Республики Молдова Diana в .

Превышен срок.

Către Președinția Republicii Moldova, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pub...
Stimate domnule Vitalie ZAMA,   Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea Dumneavoastră din 22 decembrie 2020, adresată Aparatului Președintelui Re...
Lista jurnaliștilor care au fost invitați la președinție
Запрос, отправленный Президентура Республики Молдова Victor в .

Превышен срок.

Către Președinția Republicii Moldova, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pub...

Отображаются только запросы с использованием VreauInfo. ?