Către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În anul 2015, s-a instituţionalizat funcţiile de protecţie a fondului forestier, a solurilor, aerului şi a schimbărilor climatice în cadrul sistemului de protecţie a mediului, astfel rog prezentarea/oferirea unui raport concluzii la ce etapa sunt si cum are loc protectia fondului forestier, a solului, a aerului.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette