Acte de constatare în privința procurorilor

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, National Integrity Authority should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Numele și prenumele procurorului în privința căruia a fost întocmit Act de constatare conform raportului publicat pe www.ani.md.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana