Către Agenţia Naţională pentru Siguranţa Alimentelor,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Cate ferme avicole sunt inregistrate astăzi (17 Februarie 2021) în Republica Moldova?
2. Cate din ele produc/comercializeaza ouă după codul:
- O care corespunde metodei de creştere ecologică;
- 1 pentru sistemul extensiv;
- 2 pentru metoda de creştere la sol;
- 3 pentru metoda de creştere în baterii.
3. Rog să ne furnizati lista cu denumirea fermelor avicole din Republica Moldova și codul care corespunde metodei de creștere.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.
Vă rog să confirmați recepționarea prezentei solicitări.

Vă mulţumesc,

Svetlana

Diana Butnaru,

1 Attachment