Informații cu privire la concediul actual al primarului orașului Drochia Nina Cereteu

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Drochia Mayor (Drochia City Hall) should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Primarul oraşului Drochia (Primăria Drochia),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copia dispoziției respective, unde este indicat termenul concediul actual al primarului orașului Drochia Nina Cereteu și motivarea acestuia.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Radu Druta