Lista nominală a judecatorilor și procurorilor vizati în controalele ANI

The request was successful.

Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Lista nominală a judecătorilor și procurorilor în privința cărora a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, în perioada 01.01.2021- 30.06.2022.
2. Lista nominală a judecatorilor și procurorilor în privința cărora a fost inițiat controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, în perioada 01.01.2021- 30.06.2022.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Notă:
Potrivit pct. 8 din Hotărîrea Plenului CSJ Cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale nr.1 din 02.04.2007, este susceptibilă de a fi furnizată orice informaţie oficială aflată în posesia şi la dispoziţia furnizorului de informaţii, indiferent de provenienţa informaţiei. Iar potrivit pct. 22 din aceeași hotărâre dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere, în baza cărora solicitantul ar putea să apropie informaţia respectivă ulterior, după efectuarea unor investigaţii suplimentare.

În același timp, vă aducem respectuos la cunoștință că, potrivit prevederilor articolului 10 din Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, prevederile art. 5, 6 şi 8 nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceasta se referă la date care au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal sau la date care sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal sau de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat, în condiţiile Legii cu privire la libertatea de exprimare.

Cu respect,
Diana Butnaru
A.O. ”Juriștii pentru Drepturile Omului”

INFO, National Integrity Authority

Recepționat

----- Mesaj original -----
De la: "Diana" <[FOI #548 email]>
Către: "INFO" <[Autoritatea Națională de Integritate email cerere]>
Trimis: marţi, 5 iulie, 2022 10:19:32
Subiect: [SPAM] cerere Acces la informaţie - Lista nominală a judecatorilor și procurorilor vizati în controalele ANI

Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Lista nominală a judecătorilor și procurorilor în privința cărora a fost inițiat controlul averii și intereselor personale, în perioada 01.01.2021- 30.06.2022.

2. Lista nominală a judecatorilor și procurorilor în privința cărora a fost inițiat controlul respectării regimului juridic al conflictelor de interese, în perioada 01.01.2021- 30.06.2022.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Notă:

Potrivit pct. 8 din Hotărîrea Plenului CSJ Cu privire la examinarea cauzelor privind accesul la informaţiile oficiale nr.1 din 02.04.2007, este susceptibilă de a fi furnizată orice informaţie oficială aflată în posesia şi la dispoziţia furnizorului de informaţii, indiferent de provenienţa informaţiei. Iar potrivit pct. 22 din aceeași hotărâre dreptul de acces la informaţiile oficiale se va considera lezat dacă furnizorul indică în răspunsul oferit solicitantului doar anumite repere, în baza cărora solicitantul ar putea să apropie informaţia respectivă ulterior, după efectuarea unor investigaţii suplimentare.

În același timp, vă aducem respectuos la cunoștință că, potrivit prevederilor articolului 10 din Legea cu privire la protecția datelor cu caracter personal, prevederile art. 5, 6 şi 8 nu se aplică în situaţia în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face exclusiv în scopuri jurnalistice, artistice sau literare, dacă aceasta se referă la date care au fost făcute publice în mod voluntar şi manifest de către subiectul datelor cu caracter personal sau la date care sînt strîns legate de calitatea de persoană publică a subiectului datelor cu caracter personal sau de caracterul public al faptelor în care acesta este implicat, în condiţiile Legii cu privire la libertatea de exprimare.

Cu respect,

Diana Butnaru

A.O. ”Juriștii pentru Drepturile Omului”

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #548 email]

Dacă este greșită adresa [Autoritatea Națională de Integritate email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Autoritatea Națională de Integritate? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

Sergiu Hîncu, National Integrity Authority

1 Attachment

Bună ziua!
Rog confirmarea recepționării fișierului atașat!
Cu profund respect,
Inspector de integritate
al Inspectoratului de Integritate
al Autorității Naționale de Integritate
Sergiu HÎNCU

tel: (022)820-693

Atenție! Documentul conține date cu caracter personal, prelucrate în
cadrul sistemului de evidență nr. 0000069-003, înregistrat în Registrul de
evidență al operatorilor de date cu caracter personal
www.registru.datepersonale.md, a căror divulgare poate atrage răspundere
civilă, administrativă sau penală. Prelucrarea ulterioară a acestor date
poate fi efectuată numai în condițiile prevăzute de Legea nr.133 din
08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal.