Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Numele si prenumele procurorului în privința căruia a fost inițiat controlul averii (https://ani.md/ro/node/1506).

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana Butnaru

Maria Dastic, National Integrity Authority

Bună ziua, urmăriti pagina web a ANI, în sectiunea ANiInteractiv, acolo va fi publicat actul de constatare în privința procurorului vizat, după ce, conform legii, vom recepționa avizul că subiectul a fost informat despre emiterea actului.

____________

Maria DASTIC,
Specialist principal, Serviciul cooperare și relații cu publicul al ANI,

EMAIL: [adresă de email]
TEL: 0 22 820 621
079143506