Privind comercialziarea cutiilor din carton

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Ministerul Economiei și Infrastructurii,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Este necesară autorizatia pentru comercializarea cutiilor de dimensiuni mici care sunt pline cu bucati rumegus din lemn?
2. Care este instituția responsabilă de eliberarea autorizatiei?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
lagazzette

Sent request to MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND REGIONAL DEVELOPMENT again, using a new contact address.