Privind cultura in scoli, licee

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Ministry of Education and Research should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Cum are loc planificarea și implimentarea acțiunilor (exista un document care descrie aceste acțiuni?) de către Ministerul Educaţiei Culturii și Cercetării în educarea/promovarea culturii în rîndul tinerilor (scoli, licee)?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette