Procese-verbale contravenționale judecători și procurori

The authority would like to / has responded by post to this request.

Către Autoritatea Națională de Integritate,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Rog respectuos să-mi furnizați lista nominală a judecătorilor și procurorilor în privința cărora au fost întocmite procese-verbale contravenționale în perioada Ianuarie - Septembrie 2019.

Doresc ca informațiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulțumesc,
Diana Butnaru

Iulia Boicu, National Integrity Authority

Bună ziua.

La 20.11.2019, ora 08:45 PM, la adresa electronică a Autorității Naționale de Integritate – [Autoritatea Națională de Integritate email cerere], a parvenit petiția remisă de la adresa “Diana<[FOI #130 email]”.

Petiția a fost înregistrată cu nr. B-436/19 din 20.11.2019.

Urmare a examinării corespunderii petiției cerințelor art. 75 din Codul administrativ al Republicii Moldova nr. 116 din 19.07.2018, s-a stabilit lipsa elementelor componente prevăzute la alin. (1) lit. lit. b) și e) din articolul menționat și anume: domiciliul petiționarului, semnătura petiționarului ori a reprezentantului său legal sau împuternicit, iar în cazul petiției transmise în formă electronică – semnătura electronică.

Subsecvent, în temeiul prevederilor art. 76 alin. (2) din Codul administrativ, solicităm, respectuos, conformarea cerințelor actului normativ citat, în termen de 3 zile lucrătoare, pentru ca petiția să poată fi examinată.

În cazul în care neajunsurile indicate nu vor fi înlăturate, petiția nu va fi examinată.

Suplimentar, reiterăm prevederile 72 din Codul administrativ, cu referire la modalitățile depunerii petiției, cităm:

" Articolul 72. Depunerea petiției

(2) Petiția poate fi:
a) depusă în scris la autoritatea publică ori expediată prin poștă sau fax;
b) transmisă în formă electronică;
c) depusă verbal, fiind consemnată într-un proces-verbal.

(3) Dacă se transmite în formă electronică, petiția trebuie să corespundă cerințelor legale stabilite pentru un document electronic.
"

Direcția juridică
Autoritatea Națională de Integritate

21.11.2019

tel. 022-820-614

fax. 022-820-602

Iulia Boicu, National Integrity Authority

1 Attachment

1 Attachment

  • Attachment

    Raspuns ANI Procese verbale contraventionale judecatori si procurori.pdf

    36K Download View as HTML

Echipa VreauInfo left an annotation ()

Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Autoritatăţii Naționale de Integritate din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul în care o instituție nu răspunde la o solicitare expediată de utilizatorii platformei, Echipa VreauInfo va expedia o solicitare suplimentară în încercarea de a obține informațiile solicitate.
Revenim cu următorul răspuns al Autoritatăţii Naționale de Integritate.