Suma donată pentru Filarmonica Naționala ”Serghei Lunchevici”

The request was partially successful.

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Suma donată de către Guvernul Republicii Moldova Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, mistuită de flăcări în urma incendiului devastator din data de 24 septembrie 2020.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana Butnaru

Government of the Republic of Moldova

Bună ziua,
Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.
Iar conform art.76 (2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.


Direcția managementul documentelor și petiții,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

----- Mesaj original -----
De la: "Diana" <[FOI #164 email]>
Către: "petitii" <[Guvernul Republicii Moldova email cerere]>
Trimis: luni, 28 decembrie, 2020 15:22:05
Subiect: cerere Acces la informaţie - Suma donată pentru Filarmonica Naționala ”Serghei Lunchevici”

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Suma donată de către Guvernul Republicii Moldova Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, mistuită de flăcări în urma incendiului devastator din data de 24 septembrie 2020.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana Butnaru

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #164 email]

Dacă este greșită adresa [Guvernul Republicii Moldova email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Guvernul Republicii Moldova? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

Către Guvernul Republicii Moldova,

Vă rugăm trimiteți aceasta persoanei care face verificări de solicitări de informații

Scriu pentru a solicita o verificare internă a Guvernul Republicii Moldova referitor la procesarea solicitării mele de informații 'Suma donată pentru Filarmonica Naționala ”Serghei Lunchevici”'

[ DĂ DETALII DESPRE PLÂNGEREA TA AICI ] Aceasta este o informatie de interes public.
Rog respectuos sa fie respectat Articolul 34 din Constitutia Republicii Moldova.
Articolul 34
Dreptul la informaŃie
(1) Dreptul persoanei de a avea acces la orice informaŃie de interes public nu poate fi
ingrădit.
(2) AutorităŃile publice, potrivit competenŃelor ce le revin, sînt obligate să asigure
informarea corectă a cetăŃenilor asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes
personal.
(3) Dreptul la informaŃie nu trebuie să prejudicieze măsurile de protecŃie a cetăŃenilor
sau siguranŃa naŃională.
(4) Mijloacele de informare publică, de stat sau private, sînt obligate să asigure
informarea corectă a opiniei publice.
(5) Mijloacele de informare publică nu sînt supuse cenzurii.

O istorie completă a cererilor mele de acces la informații, precum și toată corespondența sunt accesibile pe Internet la adresa: https://www.vreauinfo.md/ro/request/suma...

Vă mulţumesc,
Diana Butnaru

Government of the Republic of Moldova

Buna ziua,
La mesajul Dvs din 28.12.2020 vi s-a expediat raspuns cu titlul de informare cu referire la art.75 (1) din Codul administrativ (confirmarea o vedeti mai jos).
Potrivit art. 76 (2) din Codul administrativ, Dumneavoastra urma sa inlaturati neajunsurile respective pentru ca petitia sa poata fi examinata conform legislatiei in vigoare.

Direcția managementul documentelor și petiții,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

----- Mesaj redirecţionat -----
De la: "petitii" <[Guvernul Republicii Moldova email cerere]>
Către: "Diana" <[FOI #164 email]>
Trimis: luni, 28 decembrie, 2020 16:08:46
Subiect: Re: cerere Acces la informaţie - Suma donată pentru Filarmonica Naționala ”Serghei Lunchevici”

Bună ziua,
Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.
Iar conform art.76 (2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.


Direcția managementul documentelor și petiții,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

----- Mesaj original -----
De la: "Diana" <[FOI #164 email]>
Către: "petitii" <[Guvernul Republicii Moldova email cerere]>
Trimis: luni, 28 decembrie, 2020 15:22:05
Subiect: cerere Acces la informaţie - Suma donată pentru Filarmonica Naționala ”Serghei Lunchevici”

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Suma donată de către Guvernul Republicii Moldova Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”, mistuită de flăcări în urma incendiului devastator din data de 24 septembrie 2020.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Diana Butnaru

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #164 email]

Dacă este greșită adresa [Guvernul Republicii Moldova email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Guvernul Republicii Moldova? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------