Government of the Republic of Moldova

Government

10 requests
COMPANIA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ MD-2012, mun.Chişinău, str.Vlaicu Pârcălab, 46; tel. 022 780 240, www.cnam.md; e-mail: [adresă de email]...
Bună ziua! Vă comunicăm că, în conformitate cu art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, petiţia trebuie să conțină...
Către Guvernul Republicii Moldova, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public...
Bună ziua! Cancelaria de Stat informează că, în conformitate cu art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să con...
 Avocat Vitalie ZAMA /LL.M P.A. "Lawyers for Human Rights" A.O. "Juristii pentru Drepturile Omului" solicită informație privind formula de calcul a p...
Privind sustinerea micului business
Response by Government of the Republic of Moldova to lagazzette on .

Awaiting internal review.

        Bună ziua, Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să  conți...
Privins starea în RM
Request sent to Government of the Republic of Moldova by lagazzette on .

Long overdue.

Către Guvernul Republicii Moldova, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public...
Privind aplicarea amenzilor ilegal
Response by Government of the Republic of Moldova to ana on .

Long overdue.

Bună ziua, Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova nr.116/2018, petiţia trebuie să conțină nume...
Buna ziua, La mesajul Dvs din 28.12.2020 vi s-a expediat raspuns cu titlul de informare cu referire la art.75 (1) din Codul administrativ (confirmarea...
Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată și înregistrată cu nr. 08 - 550/20. Totodată Vă comunicăm că , în conformitate cu art.75(1) din Co...

Only requests made using VreauInfo are shown. ?