Privind sustinerea micului business

Waiting for an internal review by Government of the Republic of Moldova of their handling of this request.

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Cum vor fi sustinuti micii antreprenori, cei care au pe lîngă casa un anumit teren/sote, au o producție, cum să o realizeze?
Dacă detin 300 butasi de zmeura sau alt produs, nu sunt inregistrat ca agent economic, cum o certific? În alte țări, exemplu Germania Franta, micii producatori își vînd producția fără certificare, mai mult, o plasează la capatul terenului fără vînzator, oamenii singuri își iau ce au nevoie si pun banii într-un borcan, la noi cum va fi?
Avem careva reforme în acest sens, sau doar pentru marile rețele?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette

Petitii, Government of the Republic of Moldova

1 Attachment

 

 

 

 

Bună ziua,

Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ
al Republicii Moldova, petiţia trebuie să  conțină numele, prenumele,
domiciliul și să fie semnată de autor,  iar în cazul petiţiei în formă
electronică  - semnătura electronică.

Iar conform  art.76 (2)  al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde
cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e),
solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen
rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu
înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.

 

 

    Cu respect,

 

Direcția managementul documentelor și petiții,

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

e-mail: [1][Guvernul Republicii Moldova email cerere]

 

[2]cid:image001.jpg@01D7732F.69165F50

 

 

References

Visible links
1. mailto:[adresă de email]