Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
- Șoferii care transportă mărfuri periculoase în baza prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), și care dețin certificat de pregătire profesională a conducătorului auto conform prevederilor anexei nr. 1 la HG Nr. 589 din 24-07-2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase sunt obligați să dețină și certificatul de competenţă profesională sau în prezența certificatului de pregătire profesională (A.D.R.) nu mai este necesar?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Transport,Transport,Tранспорт

Government of the Republic of Moldova

Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată și înregistrată cu nr. 08 - 550/20.

Totodată Vă comunicăm că , în conformitate cu art.75(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.
Iar conform art.76 (2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.
Solicităm înlăturarea neajunsurilor în termen de 10 zile.

Cu respect,

Direcția managementul documentelor și petiții,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
022-250-402
e-mail: [Guvernul Republicii Moldova email cerere]

-----Исходное сообщение-----
От: Sandu PANUS <[FOI #142 email]>
Отправлено: 17 февраля 2020 г. 14:00
Кому: solicitare de acces la informații cereri către Guvernul Republicii Moldova <[Guvernul Republicii Moldova email cerere]>
Тема: cerere Acces la informaţie - Certificatul de Competenta Profesionala

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

- Șoferii care transportă mărfuri periculoase în baza prevederilor Acordului european referitor la transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), și care dețin certificat de pregătire profesională a conducătorului auto conform prevederilor anexei nr. 1 la HG Nr. 589 din 24-07-2017 privind aprobarea Regulamentului transporturilor rutiere de mărfuri periculoase sunt obligați să dețină și certificatul de competenţă profesională sau în prezența certificatului de pregătire profesională (A.D.R.) nu mai este necesar?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Transport,Transport,Tранспорт

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #142 email]

Dacă este greșită adresa [Guvernul Republicii Moldova email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Guvernul Republicii Moldova? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------