Ministry of Finance

Ministries

11 requests
MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 31.05.2024 La nr. nr. 03/05-06 f/n Referitor la prezentarea unor informații ce vizează activitatea M...
Buna ziua! Ministerul Finanțelor a examinat solicitarea Dvs. referitor la transferul mijloacelor în sumă de 291 000,00 lei către primăria Leova și co...
Solicitare informații de interes public
Response by Ministry of Finance to Ludmila Rurac on .

Long overdue.

Buna ziua! Vă informăm că scrisoarea Dvs a fost recepționată.
Solicitare de informații
Response by Ministry of Finance to Stela Pavlov on .

Successful.

MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA 11.07.2022 nr. 04-07/610 La nr. Doamnei Steluța Pavlov Director de proiect Asociația obștească ”Juri...
Informaţii oficiale/de interes public
Request sent to Ministry of Finance by Diana on .

Long overdue.

Dlui Ruslan Malai Director al Agenției Achiziții Publice În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, Legii privind ac...
Copia Ordin
Response by Ministry of Finance to Ina Cojocaru on .

Successful.

Digitally signed by Ivanicichina Tatiana Date: 2021.08.25 15:07:21 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova...
Solicitare de informații
Response by Ministry of Finance to Natalia on .

Successful.

TVA pentru produsele exportate
Response by Ministry of Finance to Sandu PANUS on .

Successful.

Rugam confirmarea mesajului receptionat MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2005, mun.Chişinău,...
Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Ministerului Finanţelor din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul î...
MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 7 www.mf.gov.md,...
Copii acte publice
Response by Ministry of Finance to Valeriu on .

Successful.

Buna ziua. Urmare a examinarii solicitarii din 19.12.2018, Ministerul Finantelor expediaza atasat copia ordinului nr.18 din 23.01.2018 si 198 din 13....

Only requests made using VreauInfo are shown. ?