Suma premiilor bănești - 2020

Response to this request is long overdue. By law, under all circumstances, Straseni District Council should have responded by now (details). You can complain by requesting an internal review.

Către Consiliul Raional Strășeni,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Suma totală a premiilor bănești acordate pe parcursul anului 2020 funcționarilor publici din cadrul Consiliului Raional Strășeni.
2. Lista nominală a beneficiarilor, suma premiilor acordate și prilejul acordării acestor premii.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Dorin Loghin