Către Ministerul Educaţiei și Cercetării,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Pentru examenele de promovare (examenele de stat) din cadrul colegiilor publice, studenții sunt obligați să achite/cumpere din contul propriu foile predestinate testelor?
2. Sunt alocate mijloace finaciare din partea instituției pentru procurarea acestor foi?
3. Este legal să se colecteze de la studenți bani/surse finaciare pentru a le se asigura scrierea unui test/examen?
...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

studenții unui colegiu!

Direcția Direcția Învățământ Profesional Tehnic,

Bună ziua. 
Cu referire la întrebările adresate de dumneavoastră privind organizarea
și desfășurarea examenelor de calificare, prin prezentul mesaj se
comunică.
Examenul de calificare în instituțiile de învățământ profesional tehnic
(colegii, centre de excelență, școli profesionale)  se organizează în
acord cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a
examenului de calificare (aprobat prin ordinul nr. 1127/2018, link de
acces către
regulament [1]https://mec.gov.md/sites/default/files/e...
)
Astfel, privind întrebarea dumneavoastră ,,pentru examenele de promovare
din cadrul colegiilor publice, studenții sunt obligați să achite/cumpere
din contul propriu foile predestinate testelor?" se comunică că în
conformitate cu prevederile pct. 43 din Regulamentul menționat
,,cheltuielile pentru multiplicarea materialelor pentru probele scrise și
materialele consumabile pentru realizarea probei practice sunt suportate
de către instituția de învățământ profesional tehnică care a admis
candidații la Examen".
Cu referire la întrebarea ,,sunt alocate mijloace financiare din partea
instituției pentru procurarea acestor foi?" se comunică că în conformitate
cu prevederile pct. 44 din Regulament ,,Directorul instituţiei de
învăţământ profesional tehnic este responsabil de organizarea şi
desfăşurarea
Examenului şi planifică, în proiectul Planului de finanțare, mijloace
financiare pentru realizarea Examenului".
Totodată, se comunică că atât Codul educației al Republicii Moldova nr.
152/2014 (art. 135, alin. (3), cât și Codul de etică al cadrului didactic
(aprobat prin ordinul nr. 861/2016) interzic oricare activitate care
generează corupţie sau acte conexe corupției.
Cu respect,
Direcția învățământ profesional tehnic,
Ministerul Educației și Cercetării
http://www.mec.gov.md

IMPORTANT / CONFIDENȚIAL: Acest mesaj conține informații care pot fi
confidențiale și/sau exceptate de la divulgare în temeiul
legii/reglementărilor în vigoare. Dacă nu sunteți destinatarul acestui
mesaj, sunteți notificat prin prezenta că divulgarea, copierea, utilizarea
sau distribuirea oricăror informații sau materiale transmise cu acest
mesaj este strict interzisă. Dacă din greșeală recepționați acest mesaj,
vă rugăm să-l remiteți imediat prin e-mail și să ștergeți mesajul și orice
fișier atașat acestuia

References

Visible links
1. https://mec.gov.md/sites/default/files/e...

Diana Butnaru,

1 Atașament