Cătălin Lupașcu

Către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Numărul total de gospodării țărănești din RM.
2.Numărul de gospodării pe localitate.

...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,Lupașcu Cătălin

Elena Cojocaru,

Bună ziua,

la solicitarea Dvs. privind numărul total de gospodării ţărăneşti, Vă comunicăm că, datele sînt disponibile pe pagina Web a Biroului Naţional de Statistică www.statistica.md în compartimentul ,,produse şi servicii,,/,,publicaţii,,/,,activitatea agricolă a micilor producători agricoli în Republica Moldova,, sau accesînd următoarele link-uri:
http://www.statistica.md/pageview.php?l=...
http://www.statistica.md/pageview.php?l=...

Referitor la numărul de gospodării pe localităţi, această informaţie este disponibilă în ,,Cadastrul Funciar a Republicii Moldova conform stării la 01.01.2018 (în profil pe raioane şi localităţi) elaborat de Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru.

Cu respect,
__________________
Elena Cojocaru
Cosultant superior
Direcţia statistica agriculturii şi mediului
Biroul Naţional de Statistică din RM

Tel(022)728184
email: [adresă de email]

Agentia Servicii Publice,

1 Atașament

Vă transmitem alăturat fișierul cu răspuns