Acces la informaţie - Cum pot sa ma inregistrez in calitate de operator de date cu caracter personal?

Ответ на этот запрос долгосрочен . По закону, при любых обстоятельствах, Национальный центр по защите персональных данных должен был ответить (Детали). Вы можете жаловаться на запрос внутреннего обзора.

Către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1.Suntem o Societate cu Răspundere Limitată înregistrată în RM. În activitatea pe care o desfășurăm solicităm anumite date cu caracter personal ale beneficiarilor nostri. Pentru a preveni careva încălcări ale legislației, înțelegem ca este necesar să ne înregistrăm în calitate de operatori de date cu caracter personal. Care ar fi această procedură?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Alina Mărgineanu

centru, Национальный центр по защите персональных данных

Vă informăm că mesajul Dvs. a fost recepționat.

Serviciul documentare și arhivare,
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal