Către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În anul 2015, a fost revizuit şi actualizat Planul naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, ce exact s-a realizat, care este rezultatul final si care este gradul de implimentare?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

lagazzette