National House of Social Insurance

Others

5 requests
Informaţii oficiale/de interes public
Response by National House of Social Insurance to Diana on .

Awaiting response.

Mesaj receptionat Cu respect, Anticamera Casa Na ț ională de Asigurări Sociale str. Gheorghe Tudor 3, Chi ș inău, MD-2028 Tel: 022 257 8...
Solicitare de informații
Response by National House of Social Insurance to Ludmila Rurac on .

Successful.

Сasa Naţională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova 2028, mun. Chişinău, str. Gh. Tudor, 3 tel./fax: 73-51-81 tel.: 25-78-25 c/f 1004600030235 I...
Buna ziua, Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, petiția transmisă de către Dvs. în formă electronică nu conține semnătura electronică, ce...
Cea mai mare pensie ridicata in anul 2020
Response by National House of Social Insurance to Svetlana on .

Waiting clarification.

Buna ziua, Casa Națională de Asigurări Sociale informează că, petiția transmisă de către Dvs. în formă electronică nu conține semnătura electronică, ce...
Reexaminare pensii
Response by National House of Social Insurance to Stanislav Zvonov on .

Partially successful.

Bună ziua, cu referire la modalitatea de solicitare a dreptului la reexaminarea pensiei vă comunicăm următoarele: De la 1 iulie 2020, dreptul la reex...

Only requests made using VreauInfo are shown. ?