Presidency of the Republic of Moldova

Presidency

8 requests
Solicitare de informații
Response by Presidency of the Republic of Moldova to Svetlana on .

Successful.

15 iulie 2021 2/2-10-339 Stimată Doamnă PAVLOV, Ulterior examinării demersului Dumneavoastră nr. 93/2021 din 25 iunie 2021, Vă comunicăm următoare...
SERVICIUL DE PROTECTIE ýI РАZД DE STAT AL REPUBLICП MOLDOVA MD - 20l2, пlшl.СlrigiпДLr, stг,Sfatul Jarii, 26 fax 25 0-922, e-nrai : secretariat@spps....
Cheltuieli Vizită oficiala la Kiev
Response by Presidency of the Republic of Moldova to Diana on .

Partially successful.

Stimată doamnă Butnaru, Vă comunicăm că informațiile solicitate despre suma totală cheltuită pentru vizita oficială a Președintelui Republicii Moldo...
Cheltuilei curse charter 2020
Request sent to Presidency of the Republic of Moldova by Diana on .

Long overdue.

Către Președinția Republicii Moldova, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pub...
Stimate domnule Vitalie ZAMA,   Prin prezenta, ca răspuns la solicitarea Dumneavoastră din 22 decembrie 2020, adresată Aparatului Președintelui Re...
Către Președinția Republicii Moldova, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes pub...

Only requests made using VreauInfo are shown. ?