Ministerul Finanţelor

Ministere

8 cereri
Solicitare de informații
Solicitare trimisă la Ministerul Finanţelor de către Stela Pavlov la .

Aşteaptă răspunsul.

Dlui Dumitru Budeanschi Ministru al finanțelor În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, Legii privind accesul la i...
Informaţii oficiale/de interes public
Solicitare trimisă la Ministerul Finanţelor de către Diana la .

Aşteaptă răspunsul.

Dlui Ruslan Malai Director al Agenției Achiziții Publice În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, Legii privind ac...
Copia Ordin
Răspunsul trimis de Ministerul Finanţelor către Ina Cojocaru la data .

Succes

Digitally signed by Ivanicichina Tatiana Date: 2021.08.25 15:07:21 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Finanţelor către Natalia la data .

Succes

TVA pentru produsele exportate
Răspunsul trimis de Ministerul Finanţelor către Sandu PANUS la data .

Succes

Rugam confirmarea mesajului receptionat MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2005, mun.Chişinău,...
Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Ministerului Finanţelor din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul î...
MINISTERUL FINANŢELOR AL REPUBLICII MOLDOVA МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА MD-2005, mun.Chişinău, str.Constantin Tănase, 7 www.mf.gov.md,...
Copii acte publice
Răspunsul trimis de Ministerul Finanţelor către Valeriu la data .

Succes

Buna ziua. Urmare a examinarii solicitarii din 19.12.2018, Ministerul Finantelor expediaza atasat copia ordinului nr.18 din 23.01.2018 si 198 din 13....

Numai cererile facute utilizând VreauInfo sunt afişate. ?