Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale

Ministere

12 cereri
    От: Secretariat MIDR [mailto:[Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale email cerere]] Отправлено: vineri, 21 iunie 2024 14:26 Кому...
cerere Acces la informaţie - Executarea bugetului, atacuri cibernetice, salarii si recompense, sanctiuni disciplinare Ministerul Infrastructurii și D...
Nicolae Coșeru cerere Acces la informaţie - Proiecte finalizate în nordul R. Moldova   Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Repub...
cerere Acces la informaţie - Infrastructura de canalizare si epurare a apelor uzate Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii...
Rurac Ludmila cerere Acces la informaţie - Informaţii oficiale/de interes public Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Mo...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către Diana la data .

Succes

Juriștii pentru Drepturile Omului, solicită informații de interes public,  Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova N...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către Oleg Andrieș la data .

Termen depășit

Bună ziua, Vă informăm că petiția Dumneavoastră electronică din 30 noiembrie 2021, privind solicitarea de informații, nu întrunește elementele petiție...
Către Ministerul Economiei și Infrastructurii, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de in...
Privind comercialziarea cutiilor din carton
Solicitare trimisă la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de către lagazzette la .

Termen depășit

Către Ministerul Economiei și Infrastructurii, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de in...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale către Natalia la data .

Succes

Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova 05/1-3315 din 09.07.2021 Juriștii pentru Drepturile Omului Cu referire la demersul nr...
Vă sugerăm să expediați aceasta solicitare Primăriei Strășeni, fiindcă anume administrația publică locală este responsabilă de amenajarea și întreținer...

Numai cererile facute utilizând VreauInfo sunt afişate. ?