Ministerul Justiției

Ministere

16 cereri
Către Ministerul Justiției, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1...
Sumele achitate de stat în calitate de prejudiciu moral în anul 2023.
Solicitare trimisă la Ministerul Justiției de către Viorica Mija la .

Termen depășit

Către Ministerul Justiției, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public, solicit următoarele informații:...
Persoanele vinovate pentru condamnările Moldovei, anul 2022
Solicitare trimisă la Ministerul Justiției de către Zama Vitalie la .

Termen depășit

Către Ministerul Justiției, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public, solicit următoarele informații:...
Actiunile in regres, anii 2020 - 2023
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Zama Vitalie la data .

Succes

Stimate domnule Vitalie ZAMA, Prin prezenta, confirmăm recepţionarea mesajului electronic din 25 martie 2024 cu privire la furnizarea informaţiei pri...
Către Ministerul Justiției, Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public, solicit următoarele informații:...
+-------------------------------------------------------+ || Cu respect, | ||   | || Serviciul petiții și relații cu publicul | || Direcția managem...
Solicitare informații de interes public
Solicitare trimisă la Ministerul Justiției de către Ludmila Rurac la .

Termen depășit

Către Ministerul Justiției, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1. L...
Valoarea plăților salariale, iunie 2023
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Zama Vitalie la data .

Succes

Ministerul Justitiei Stat de retributii luna pentru iunie 2023 lei.bani Numarul de ordine luna 1 2 3 4 5 6 7 8 06.2023 06.2023 06.2023 06.2023...
Constituția 1941
Solicitare trimisă la Ministerul Justiției de către Nazar la .

Termen depășit

Către Ministerul Justiției, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1.Se...
Constituția 1941
Solicitare trimisă la Ministerul Justiției de către Nazar la .

Termen depășit

Către Ministerul Justiției, CERERE Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public: 1.Se...
Privind eliberarea profesorilor-daca nu se vaccineaza
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către lagazzette la data .

Succes

Cu respect, Ministerul Justiției al Republicii Moldova Secția managementul documentelor        Adresa: Str.31 August 1989,nr. 82                  ...
Solicitare de informații
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Natalia la data .

Succes

Cerere solicitare acte de infiintare
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Avocat Iclodean Gabriel la data .

Succes

Cererile depuse în pricini cu element de extraneitate
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Daniela la data .

Succes

MINISTERUL JUSTIŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA n r.A f ^ / k ^ - // ^— 2019 Domnului Oleg Postovanu AO"Juriştii pentru Drepturile Omului" [adresă de e...
Cauzele de coruptie cu implicarea functionarilor publici
Răspunsul trimis de Ministerul Justiției către Ilie CHIRTOACA la data .

Succes parțial.

MINISTERUL JUSTI'IEI АС 14EPUBLICII МОЕВОУА эвт. 3/ Аиуг5г 1989, пт. 81 ч0-2012, тип. Сh4~iпйи, геС: 0 12 23 47 95, jax: 022 234797 www.iusгice.gov.m...

Numai cererile facute utilizând VreauInfo sunt afişate. ?