Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copia semnată de Cristina Cojocari și Roman Legerman a Acordului Adițional la contractul de locațiune funciară nr.18 din 04.04.2016 cu numărul 6401/16/13070 aprobat prin Decizia nr.3.22 a Consiliului Municipal Orhei din 25.03.2021
2. Copia documentelor din dosarul privind elaborarea proiectului de decizie nr.3.22 a Consiliului Municipal Orhei din 25.03.2021 și copia anunțului de inițiere a elaborării proiectului de decizie.
3. Copia documentelor din dosarul privind elaborarea proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor” din 29.04.2021 și copia anunțului de inițiere a elaborării proiectului de decizie.
4.Copia documentelor din dosarul privind elaborarea proiectului de decizie ”Cu privire la inițierea procesului de stabilire a legăturilor de colaborare și cooperare” din 29.04.2021 și copia anunțului de inițiere a elaborării proiectului de decizie.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Maxim DjamanovTransparenţă decizională,Decisional transparency,Транспарентность
Transparenţă decizională,Decisional transparency,Транспарентность

Către Primarul oraşului Orhei (Primăria Orhei),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, la 1 iulie am solicitat următoarele informații de interes public:
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Copia semnată de Cristina Cojocari și Roman Legerman a Acordului Adițional la contractul de locațiune funciară nr.18 din 04.04.2016 cu numărul 6401/16/13070 aprobat prin Decizia nr.3.22 a Consiliului Municipal Orhei din 25.03.2021
2. Copia documentelor din dosarul privind elaborarea proiectului de decizie nr.3.22 a Consiliului Municipal Orhei din 25.03.2021 și copia anunțului de inițiere a elaborării proiectului de decizie.
3. Copia documentelor din dosarul privind elaborarea proiectului de decizie ”Cu privire la aprobarea Regulamentului Întreprinderilor Municipale privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor” din 29.04.2021 și copia anunțului de inițiere a elaborării proiectului de decizie.
4.Copia documentelor din dosarul privind elaborarea proiectului de decizie ”Cu privire la inițierea procesului de stabilire a legăturilor de colaborare și cooperare” din 29.04.2021 și copia anunțului de inițiere a elaborării proiectului de decizie.

Până în prezent nu am primit răspuns la informațiile solicitate.

Vă mulţumesc,

Maxim Djamanov

Diana Butnaru,

1 Atașament