Automobile puse la dispoziţia Mitropoliei Moldovei

Solicitarea a fost reuşită

Către Cancelaria de Stat a Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Baza Auto a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova pune la dispoziţia Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove automobil/automobile pentru deplasarea ÎPS Vladimir, Mitropolit al Chișinăului și al întregii Moldove şi/sau a altor membri ai Mitropoliei?
2. În cazul în care Baza Auto a Cancelariei de Stat a Republicii Moldova pune la dispoziţia Mitropoliei Chişinăului şi a Întregii Moldove automobil/automobile, specificaţi marca şi numărul de înmatriculare al automobilului/automobilelor utilizate permanent sau periodic.
3. Care este costul de întreţinere (combustibil, piesse de schimb, salariul şoferului etc.) a automobilului/automobilelor puse la dispoziţia Mitropoliei pentru anii 2016, 2017, 2018, 2019.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic, imediat cum sunt disponibile sau cel tîrziu în termen de 15 zile lucrătoare, în corespundere cu Legea nr. 982/2000.

Vă mulţumesc,

Oleg Postovanu

Transport,Transport,Tранспорт

Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

Vă comunicăm că , în conformitate art.75(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.
Iar conform art.76 (2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.

Cu respect,

Direcția managementul documentelor și petiții,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova
022-250-402
e-mail: [adresă de email]

-----Исходное сообщение-----
От: [Cancelaria de Stat a Republicii Moldova email cerere] <[Cancelaria de Stat a Republicii Moldova email cerere]>
Отправлено: 26 сентября 2019 г. 13:27
Кому: [adresă de email]
Тема: FW: cerere Acces la informaţie - Automobile puse la dispoziţia Mitropoliei Moldovei

arată secţiunile citate

1 Atașament

  • Attachment

    Raspuns Cancelaria de Stat Automobile puse la dispozitia Mitropoliei Moldovei.pdf

    28K Download View as HTML

Echipa VreauInfo a lăsat o adnotare ()

Răspunsul a fost obținut la solicitarea expediată în adresa Cancelariei de Stat din numele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului. În cazul în care o instituție nu răspunde la o solicitare expediată de utilizatorii platformei, Echipa VreauInfo va expedia o solicitare suplimentară în încercarea de a obține informațiile solicitate.