Cum pot sa ma inregistrez in calitate de operator de date cu caracter personal?

Solicitarea a fost reuşită

Către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
1. Suntem o Asociașie Obstească înregistrată în RM. În activitatea pe care o desfășurăm solicităm anumite date cu caracter personal ale beneficiarilor nostri. Pentru a preveni careva încălcări ale legislației, înțelegem ca este necesar să ne înregistrăm în calitate de operatori de date cu caracter personal. Care ar fi această procedură?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc.

Natalia Vilcu

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

receptionat

----- Mesaj original -----
De la: "Natalia Vilcu" <[FOI #148 email]>
Către: "solicitare de acces la informații cereri către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal" <[Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal email cerere]>
Trimis: duminică, 3 mai, 2020 17:52:56
Subiect: cerere Acces la informaţie - Cum pot sa ma inregistrez in calitate de operator de date cu caracter personal?

Către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

1. Suntem o Asociașie Obstească înregistrată în RM. În activitatea pe care o desfășurăm solicităm anumite date cu caracter personal ale beneficiarilor nostri. Pentru a preveni careva încălcări ale legislației, înțelegem ca este necesar să ne înregistrăm în calitate de operatori de date cu caracter personal. Care ar fi această procedură?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc.

Natalia Vilcu

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #148 email]

Dacă este greșită adresa [Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Bună ziua, Dna Natalia,

 

Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al
Republicii Moldova (CNPDCP) a examinat adresarea Dumneavoastră prezentată
prin e-mail, înregistrată sub nr. 1577/02 din 04.05.2020 și comunică
următoarele:

 

Puteți lua cunoștință cu „Ghidul privind procedura înregistrării
operatorilor și a sistemelor de evidență a datelor cu caracter personal”
care poate fi accesat pe pagina-web oficială a Centrului Național pentru
Protecția Datelor cu Caracter personal al Republicii Moldova 
-[1]http://datepersonale.md/legislation/ncpd...

 

Pentru a notifica sistemul de evidență a beneficiarilor, sistemul de
evidență contabilă și sistemul de evidență resurse umane, trebuie să
realizați următoarele acțiuni:

1.   Să elaborați și să aprobați Politica de securitate privind protecția
datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor
de evidență gestionate de către operatorul de date cu caracter personal,
ținînd cont de prevederile stabilite de Cerinţele faţă de asigurarea
securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul
sistemelor informaţionale de date cu caracter personal, aprobate prin
Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din 14 decembrie 2010 (în continuare –
Hotărîrea Guvernului nr. 1123/2010);

2.   Să elaborați și să aprobați documentația referitoare la politica de
securitate a datelor cu caracter, adică Regulamentele care stabilesc
modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal în sistemele de
evidență ce urmează a fi notificate CNPDCP, potrivit pct. 21 din Hotărîrea
Guvernului nr. 1123/2010;

3.   Să desemnați printr-un Ordin intern câte o persoană responsabilă
pentru sistemele de evidență care vor fi notificate CNPDCP;

4.   Se va elabora și se va aproba un Ordin intern prin care se va aproba
politica de securitate și regulamentul pentru sistemele de evidență care
vor fi notificate CNPDCP;

5.   Să depuneți notificări prin intermediul paginii web
https://registru.datepersonale.md/rodcap... cu
expedierea/prezentarea acestora la Ghișeul unic al CNPDCP împreună cu
documentele confirmative, necesare pentru înregistrarea sistemelor de
evidență în Registrul de evidență al operatorilor de date cu caracter
personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului Registrului de
evidență a operatorilor de date cu caracter personal, aprobat prin
Hotărîrea Guvernului nr. 296 din 15 mai 2012.

6.   De asemenea, Vă atașez un ghid video care o să Vă ajute la crearea
unui cont pentru a complete notificarea (formularul din 17 pași) și la
apăsarea butonului „DEPUNEREA FĂRĂ CERTIFICAT”, accesînd site-ul
-[2]https://www.youtube.com/watch?v=hMHOedgb....

7.   Vă mai atașez exemple de notificări:

pentru sistemul de evidență CONTABILĂ –
[3]https://registru.datepersonale.md/rodcap...

pentru sistemul de evidență RESURSE UMANE/ANGAJAȚI –

[4]https://registru.datepersonale.md/rodcap...

Ce ține de notificarea sistemului de evidență a beneficiarilor, puteți
căuta pe pagina web
[5]https://registru.datepersonale.md/web/gu...
un exemplu de notificare pentru acest sistem de evidență.

8.   Vă atașez un exemplu de politică de securitate și un exemplu de
regulament pentru sistemul de evidență contabilă și altu pentru sistemul
de evidență resurse umane, care urmează a fi ajustate la situația de facto
existentă. În ceea ce privește regulamentul pentru sistemul de evidență a
beneficiarilor, urmează dvs. să-l elaborați luînd drept exemplu cel atașat
pentru sistemul de evidență contabilă, care urmează a fi ajustate la ce
aveți Dvs în companie, să adăugați un capitol în care se va descrie
procedura de lucru (business proces) și temeiul legal de prelucrare a
datelor cu caracter personal a beneficiarilor (temeiul legal e prevăzut la
art. 5 alin. (1) și alin. (5) al Legii privind protecția datelor cu
caracter personal) și, după caz, se va atașa un model de contract încheiat
cu beneficiarul/cerere.

9.   Apoi, Vă informez că, notificarea/-ările pentru sistemele de
evidențănotificate CNPDCP, Politica de Securitate, ordinul/-ele intern/-e
și Regulamentul/-ele pentru sistemul/-ele de evidență menționat/-te
mai-sus se vor depune la sediul instituției sau vor fi expediate prin
intermediul poștei Republicii Moldova la Centrul Național pentru Protecția
Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova (adresa juridică - str.
Serghei Lazo, nr 48).

 

Spre informare, orice detalii relevante privind procedura de notificare a
sistemelor de evidenţă a datelor cu caracter personal gestionate de
operator, precum şi instrucţiunile de rigoare în vederea conformării
activităţii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
prevederilor legale din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal,
pot fi obţinute la numărul de telefon (022) 811-802.

 

Vă rog să confirmați că ați primit mesajul.

 

 

Cu respect,

Daniela Movila,

controlor de stat superior în cadrul Direcției prevenire, supraveghere și
evidență.

References

Visible links
1. http://datepersonale.md/legislation/ncpd...
2. https://www.youtube.com/watch?v=hMHOedgb...
3. https://registru.datepersonale.md/rodcap...
4. https://registru.datepersonale.md/rodcap...
5. https://registru.datepersonale.md/web/gu...

Către Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal,

Am receptionat răspunsul dumneavoastră. Vă mulțumesc mult!

O saptamina reusita va doresc!

Natalia Vilcu

Notificare. Notificare, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

4 Atașamente

--
Cu respect,

Direcția prevenire, supraveghere și evidență din cadrul Centrului Naţional
pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova

MD-2004, str. Serghei Lazo, 48, mun. Chişinău
tel. fix: 0-22 811-801 sau 811-802.

NOTIFICARE DE CONFIDENȚIALITATE ȘI SECURITATE A MESAJULUI. Acest mesaj
și/sau fișierele atașate pot conține informații ce sunt confidențiale sau
clasificate. În cazul în care le-ați primit din greșeală, fără să fiți
destinatarul intenționat, Vă rugăm să-l ștergeți imediat și notificați
expeditorul. Copierea, utilizarea sau distribuirea către alte persoane a
prezentului mesaj, fără cunoștința expeditorului, este împotriva legii.
Responsabilitatea protejării sistemului împotriva virușilor și a
autentificării acestui mesaj depind exclusiv de destinatar.