Formula de calcul a prețului la gaz, inclusă în contractul semnat de R. Moldova cu Gazprom?

Solicitarea a fost refuzată de către Guvernul Republicii Moldova.

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Formula de calcul a prețului la gaz, inclusă în contractul semnat de R. Moldova cu Gazprom?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Guvernul Republicii Moldova

Bună ziua,

Vă comunicăm că, în conformitate art.75 alin.(1) din Codul administrativ al Republicii Moldova, petiţia trebuie să conțină numele, prenumele, domiciliul și să fie semnată de autor, iar în cazul petiţiei în formă electronică - semnătura electronică.
Iar conform art.76 alin. (2) al codului menționat „Dacă petiţia nu corespunde cerinţelor prevăzute la art.72 alin.(3) sau art.75 alin.(1) lit.c)–e), solicitantului i se indică asupra neajunsurilor şi i se acordă un termen rezonabil pentru înlăturarea lor. În cazul în care petiţionarul nu înlătură neajunsurile în termenul acordat, petiţia nu se examinează”.Cu respect,

Direcția managementul documentelor și petiții,
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova

----- Mesaj original -----
De la: "Zama Vitalie" <[FOI #382 email]>
Către: "petitii" <[Guvernul Republicii Moldova email cerere]>
Trimis: marţi, 2 noiembrie, 2021 17:11:40
Subiect: cerere Acces la informaţie - Formula de calcul a prețului la gaz, inclusă în contractul semnat de R. Moldova cu Gazprom?

Către Guvernul Republicii Moldova,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:

Formula de calcul a prețului la gaz, inclusă în contractul semnat de R. Moldova cu Gazprom?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi această adresă de email pentru toate răspunsurile la această solicitare.
[FOI #382 email]

Dacă este greșită adresa [Guvernul Republicii Moldova email cerere] pentru o solicitare Acces la informaţie adresată către Guvernul Republicii Moldova? Dacă da, vă rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util, vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

cancelaria, Guvernul Republicii Moldova

1 Atașament

Se solicită examinarea petiției  dlui Zama Vitalie

 

Rugăm confirmarea recepționării mesajului.

 

Cu respect,

 

Direcția managementul documentelor și petiții, Cancelaria de Stat a
Republicii Moldova

022-250-341

e-mail: [1][adresă de email]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[adresă de email]

Secretariat MIDR,

1 Atașament

  • Attachment

    Zama Vitalie privind formula de calcul al pre ului la gazele naturale.semnat.pdf

    485K Download View as HTML

 Avocat Vitalie ZAMA /LL.M P.A. "Lawyers for Human Rights" A.O. "Juristii
pentru Drepturile Omului" solicită informație privind formula de calcul a
prețului la gaz