Hotararile Colegiului de disciplină și etică

Solicitarea a fost parţial reuşită.

Către Consiliul Superior al Procurorilor,

Conform Legii nr. 148 din 09.06.2023 privind accesul la informațiile de interes public, solicit:

- Expedierea tuturor hotărârilor în format PDF, ca documente distincte/separate, a Colegiului de disciplină și etică de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor adoptate în anii 2021, 2022 și 2023, personalizate, cu indicarea numelui și prenumelui procurorului vizat de hotărâri.

(De exemplu, după modelul de pe link-ul https://csp.md/sites/default/files/2023-..., însă personalizate, cu indicarea numelui și prenumelui procurorului vizat de hotărâri).

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Zama Vitalie

Eugeniu Rosca,

Stimate domnule Zama, 
cu referire la cererea de acces la informații înaintată la data de
29.04.2024, înregistrată în circuitul instituțional al Consiliului
Superior al Procurorilor cu nr. 1246, în privința căreia ați fost
contactat telefonic pentru a stabili modul de prezentare a informației,
s-a ajuns la consesnsul de a introduce în denumirea Hotărârii în materie
deisciplinară numele procurorului vizat.
Astfel, vă atașăm la acest mesaj linku-ul actualizat unde puteți găsi
hotărârile solicitate.
 
[1]https://csp.md/colegiu/colegiul-de-disci...
--
Cu respect,
Eugeniu Roșca
Șef serviciu relații internaționale, protocol
și comunicare al Aparatului CSP
tel. (022)828511 gsm +37361117488

References

Visible links
1. https://csp.md/colegiu/colegiul-de-disci...