Numărul de plângeri înregistrate în perioada 2005 – 2017 cu privire la ilegalitățile comise de către administrația internatului № 3

Aşteaptă o revizuire internă de către Consiliul municipal Chișinău a prelucrării acestei cereri.

Către Consiliului municipal Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport
MD-2704, mun.Chişinău, str.Mitropolit Dosoftei, 99

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Datele statistice privind plângerile direcționate, în perioada 2005 – 2017, către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău referitoare la ilegalitățile enumerate mai jos, comise de către administrația internatului.
- cazuri de violență fizică aplicată asupra copiilor de către administrația internatului;
- cazuri de violență fizică aplicată asupra copiilor de către beneficiarii internatului la comanda administrației;
- cazuri de abuz sexual asupra copiilor din internat;
- cazuri de aplicare a torturii și a unui tratament inuman prin intermediului practicii de psihiatrie punitivă, mai exact internarea forțată a copiilor la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, ca măsură de pedeapsă pentru dezobedienţă, fumat, furt, părăsirea internatului fără acordul administrației.

Solicit ca datele să fie depersonalizate, conform Art. 31 din Legea nr. 133, din 08.07.2011.

Articolul 31. Depersonalizarea datelor cu
caracter personal
(1) În scopuri statistice, de cercetare istorică, ştiinţifică, sociologică, medicală, de documentare juridică, operatorul depersonalizează datele cu caracter personal prin retragerea din ele a părţii care permite identificarea persoanei fizice, transformîndu-le în date anonime, care nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
(2) În cazul depersonalizării, regimul de confidenţialitate stabilit pentru datele respective se anulează.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Djein Vacari

Către Consiliului municipal Chișinău,

CERERE

Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Datele statistice privind plângerile direcționate, în perioada 2005 – 2017, către Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău referitoare la ilegalitățile enumerate mai jos, comise de către administrația internatului.
- cazuri de violență fizică aplicată asupra copiilor de către administrația internatului;
- cazuri de violență fizică aplicată asupra copiilor de către beneficiarii internatului la comanda administrației;
- cazuri de abuz sexual asupra copiilor din internat;
- cazuri de aplicare a torturii și a unui tratament inuman prin intermediului practicii de psihiatrie punitivă, mai exact internarea forțată a copiilor la Spitalul Clinic de Psihiatrie din Chișinău, ca măsură de pedeapsă pentru dezobedienţă, fumat, furt, părăsirea internatului fără acordul administrației.

Solicit ca datele să fie depersonalizate, conform Art. 31 din Legea nr. 133, din 08.07.2011.

Articolul 31. Depersonalizarea datelor cu
caracter personal
(1) În scopuri statistice, de cercetare istorică, ştiinţifică, sociologică, medicală, de documentare juridică, operatorul depersonalizează datele cu caracter personal prin retragerea din ele a părţii care permite identificarea persoanei fizice, transformîndu-le în date anonime, care nu pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.
(2) În cazul depersonalizării, regimul de confidenţialitate stabilit pentru datele respective se anulează.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

Djein Vacari