Privind ordinea publica legata de cîini

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău) ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Către Primarul General Municipiul Chișinău (Primăria Municipiului Chișinău),

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
În sectoarele municipiului cîinii deja is mai mulți, iar la scrisorile adresate, primim raspuns ca sunati, chiar daca sunt arătate adresele exacte unde sunt cîini, cum sa lași copii sa mearaga la scoală, la anumite cercuri extracuriculare? rog sa ne ajutati, impozitele repede le majorati! da cind e vorba de cîini, ne lasati un telefon!
probe: https://eu.chisinau.md/raport/607ec0c426...

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,

ana