Către Ministerul Agriculturii Dezvoltării Regionale și Mediului,

CERERE
Conform Legii nr. 982/2000 privind accesul la informație, solicit următoarele informații de interes public:
Prin prezenta se solicităinfomrații de interes național, publice, iar asta reiesind din faptul că, 24.04.2004 a fost aprobată o hotărîre de guvern cu nr.301 care a avut drept scop, aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023.
1. În acest context, unde se regasesc rapoartele pentru anii deja care au fost implimentate cele descrise în strategie, deoarece pe pagina oficiala a ministerului nu este nimic?
2. raport general per strategie?
3. care este gradul de poluare pe orase, dar chisinau in special? ce masuri se intreprind?

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.
Vă mulţumesc,

lagazzette

Maria Nagornîi,

Buna ziua,
​​​​​Urmare a examinării cererii parvenite în adresa Ministerului
Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), înregistrată cu
nr. 5184 din 29.07.2021 transmisă de pe adresa de e-mail 
[FOI #332 email], din 22 iulie 2021, cu referire la
solicitarea accesului la informația privind Strategia de mediu pentru anii
2014-2023 și rapoartele acesteia,  comunicăm următoarele: 
1. Informația privind Strategia de mediu 2014-2023, poate fi vizualizată
pe pagina web a MADRM la următorul
link: https://www.madrm.gov.md/ro/content/docu....
De asemenea, informațiile solicitate sunt plasate pe pagina oficială a
ministerului în format electronic, iar rapoartele de implementare pentru
perioada 2014-2020 pot fi accesate pentru fiecare an în parte la următorul
link:
[
https://madrm.gov.md/ro/content/1-strate...
|
https://madrm.gov.md/ro/content/1-strate...
] . 
2. Prin urmare, menționăm că în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului nr. 386/2020 cu privire la planificarea, elaborarea, aprobarea,
implementarea, monitorizarea și evaluarea documentelor de politici
publice, documentele de politici publice în vigoare care nu se conformează
cu prevederile HG prenotate rămân executabile până la finalizarea
termenului prevăzut de implementare, dar nu mai mult de 2 ani de la
intrarea în vigoare a acesteia. Astfel, în vederea conformării la
cerințele noului cadru de planificare strategică și pentru asigurarea
continuității politicilor în domeniul protecției mediului, a fost inițiată
evaluarea Strategiei de Mediu și urmează a fi finalizată până la sfârșitul
anului 2021. 
3. În conformitate cu pct. 8 alin. 4) al Regulamentului cu privire la
organizarea şi funcţionarea Agenției de Mediu aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 549/2018 cu privire la constituirea, organizarea și
funcționarea Agenției de Mediu, ca funcție de bază a agenției este
realizarea monitoringului calității factorilor de mediu (monitoringul
calității apei, aerului, solului, monitoringul forestier și al ariilor
naturale protejate de stat, monitoringul stării și folosinței resurselor
de apă și de sol, monitoringul regnului vegetal și regnului animal,
monitoringul pescuitului, monitoringul stării subsolului, monitoringul
poluării aerului, monitoringul geologic, monitoringul poluării mediului)
în scopul asigurării persoanelor fizice și juridice cu informaţii privind
calitatea mediului, dezvoltării sistemului indicatorilor statistici în
domeniul protecției mediului, precum și în scopul elaborării și publicării
Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova. 
Astfel, informațiile privind calitatea factorilor de mediu pot fi accesate
pe pagina Agenției de Mediu la următorul link:
[ http://mediu.gov.md/ro/content/starea-me... |
http://mediu.gov.md/ro/content/starea-me... ] ,
iar Raportul Național în baza indicatorilor de mediu poate fi accesat de
pe linkul : [
https://drive.google.com/file/d/1YD6esUL... |
https://drive.google.com/file/d/1YD6esUL... ] .
Va rugam sa confrimati primirea mesajului.
_ _ _
Cu respect,

Maria NAGORNÎI
Șef Direcție politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Tel: 0(22) 204-520
Email: [adresă de email]

Maria Nagornîi,

3 Atașamente

Bună ziua,

In contextul solicitarii parvenite in adresa MADRM înregistrată cu nr. 5446 din 06.08.2021 privind transmiterea informatiilor suplimentare referitor la ”Măsurile și planul de acțiuni despre reducerea poluării” (mesajul din 6 august 2021) comunicăm următoarele:

Întru atingerea obiectivelor de mediu și asigurarea condițiilor privind calitatea și protecția mediului, a fost aprobată Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia (HG Nr. 301/2014) care poate fi accesata la link-ul de mai jos:

https://www.legis.md/cautare/getResults?...

Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei de Mediu este structurat pe obiective specifice domeniului protectiei mediului care includ acțiuni pentru implementarea acestora.

Anexat la e-mail tranmsitem textul Strategiei de mediu și Planul de acțiuni la Strategie.

Cu respect,

Maria NAGORNÎI
Șef Direcție politici de prevenire a poluării și evaluării de mediu,
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului

Tel: 0(22) 204-520
Email: [adresă de email]