Solicitare de informații

Răspunsul la această cerere este mult peste termen. Conform legii, în oricare circumstanţe, Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA" ar fi trebuit să vă răspundă până acum (detalii). Vă puteţi plânge către cerând o revizuire internă.

Întreprinderea de Stat pentru utilizarea spațiului aerian
și deservirea traficului aerian „MOLDATSA”

În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii Moldova, Legii privind accesul la informaţie nr.982/2000 și Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art. 10), Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” Vă solicită următoarele informaţii oficiale/de interes public:

1. Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, lucrări și servicii, încheiate în anul 2022, care fac obiectul procedurilor de achiziție stabilite prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderea de stat nr. 351 din 10.06.2020. Vă rugăm să includeți data încheierii contractului, părțile contractante, obiectul achiziției și valoarea contractului;

2. Valoarea totală a salariilor pentru fiecare membru în parte al consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi administratorului instituției dumneavoastră, primite de aceștia în anii 2021 și 2022, divizate în salariul de bază, sporurile și premiile primite de fiecare persoană separat.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format electronic.

Vă mulţumesc,
Stela Pavlov

ORG, Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA"

Bună ziua,
Prin prezentul email, Vă aducem la cunoștință că solicitarea Dvs. a fost
recepționată prin scrisoare oficială și răspunsul va fi remis în termeni
restrânși. Rugăm să ne confirmați dacă este suficientă expedierea
răspunsului în format electronic la adresa de email indicată în
scrisoare. 
Vă mulțumim!

Cu respect,

Office

S.E. MoldATSA, 80/4 Dacia str., MD 2026
Chisinau, Republic of Moldova
Tel.: +373 22 502 805 | Mobile: +373 79 999 896
[1][MOLDATSA email cerere] | [2]http://moldatsa.md

NOTIFICARE DE CONFIDENŢIALITATE ŞI SECURITATE
Acest mesaj şi/sau fişierele ataşate pot conţine informaţii ce sunt
confidenţiale. Vă aducem la cunoştinţă că dezvăluirea, copierea,
distribuirea sau iniţierea unor acţiuni pe baza prezentei informaţii sunt
strict interzise şi atrag răspunderea civilă şi penală. In cazul în care
le-aţi primit din greşeală, fără să fiţi destinatarul intenţionat. Vă
rugăm să-l ştergeţi imediat şi să notificaţi expeditorul.

MESSAGE CONFIDENTIALITY AND SECURITY NOTICE
This message or/and its attached files may contain information that are
privileged and classified. In case you received it by error, without you
being the intended recipient, please delete it immediately from your
system and notify the sender. Copying, use or distribution to others of
this message, without the consent of the sender, is against the law.

From: Stela Pavlov <[FOI #539 email]>
To: solicitare de acces la informații cereri către MOLDATSA
<[MOLDATSA email cerere]>
Sent: 6/24/2022 12:03 PM
Subject: cerere Acces la informaţie - Solicitare de informații

Întreprinderea de Stat  pentru utilizarea spațiului aerian
și deservirea traficului aerian „MOLDATSA”

În conformitate cu prevederile art. 34 din Constituţia Republicii
Moldova, Legii privind accesul la informaţie nr.982/2000 și Convenţiei
pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale (art.
10), Asociaţia Obştească „Juriştii pentru Drepturile Omului” Vă solicită
următoarele informaţii oficiale/de interes public:

1.     Lista contractelor de achiziție publică de bunuri, lucrări și
servicii, încheiate în anul 2022, care fac obiectul procedurilor de
achiziție stabilite prin Hotărârea Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și
serviciilor la întreprinderea de stat nr. 351 din 10.06.2020. Vă rugăm
să includeți data încheierii contractului, părțile contractante,
obiectul achiziției și valoarea contractului;

2.     Valoarea totală a salariilor pentru fiecare membru în parte al
consiliului de administraţie, comisiei de cenzori şi administratorului
instituției dumneavoastră, primite de aceștia în anii 2021 și 2022,
divizate în salariul de bază, sporurile și premiile primite de fiecare
persoană separat.

Doresc ca informaţiile solicitate să îmi fie furnizate în format
electronic.

Vă mulţumesc,
Stela Pavlov

-------------------------------------------------------------------

Vă rugăm să utilizaţi  această adresă de email pentru toate răspunsurile
la această solicitare.
[FOI #539 email]

Dacă este greșită adresa   [MOLDATSA email cerere] pentru o solicitare  Acces la
informaţie adresată către   Întreprinderea de Stat pentru Utilizarea
Spațiului Aerian și Deservirea Traficului Aerian "MOLDATSA"? Dacă da, vă
rugăm să ne contactaţi utilizând acest formular :
https://www.vreauinfo.md/ro/change_reque...

Disclaimer: Acest mesaj şi orice răspuns primit sau trimis va fi
publicat pe Internet. Politicile noastre privind confidenţialitatea:
https://www.vreauinfo.md/ro/help/officers

Rețineți că, în unele cazuri, publicarea cererilor și a răspunsurilor va
fi amânată.

Dacă sunteți responsabil de Legea 982/2000 în cadrul instituției
dumneavoastră și credeţi că serviciul furnizat de acest site este util,
vă rugăm să-i solicitaţi departamentului IT din instituția dumneavoastră
să creeze un link către noi, de la secțiunea pentru/despre informaţii
publice a site-ului instituției dumneavoastră.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. mailto:[MOLDATSA email cerere]
2. http://moldatsa.md/